08/11/2019 | #420 | SELL AUDJPY 75.125 | SL 75.575 | TP 74.625

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *