11/12/2019 | #529 | SELL CADJPY 82.1 | SL 82.55 | TP 81.5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *