12/11/2019 | #422 | SELL EURJPY 120.43 | SL 120.88 | TP 119.93

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *