12/12/2019 | #530 | SELL NZDCHF 0.6464 | SL 0.6509 | TP 0.6404

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *