13/11/2019 | #423 | BUY EURUSD 1.1017 | SL 1.0972 | TP 1.1067

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *