Channels

Nếu chúng ta đưa lý thuyết đường xu hướng này tiến thêm một bước và vẽ một đường song song ở cùng một góc của xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, chúng ta sẽ tạo ra một kênh giá.

Kênh chỉ là một công cụ khác trong phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng để xác định vị trí tốt cho việc mua hoặc bán.

Cả đỉnh và đáy của kênh đều đại diện cho các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng.

Ví dụ về kênh Forex: kênh lên, xuống và đi ngang

Để tạo kênh tăng giá (ascending) , chỉ cần vẽ một đường thẳng song song ở cùng một góc với đường xu hướng tăng và sau đó di chuyển đường đó đến vị trí mà nó chạm đỉnh gần nhất. Điều này nên được thực hiện cùng lúc bạn tạo đường xu hướng.

Để tạo kênh giảm giá (descending)  , chỉ cần vẽ một đường thẳng song song ở cùng góc với đường xu hướng giảm và sau đó di chuyển đường đó đến vị trí mà nó chạm vào đáy thung lũng gần nhất. Điều này nên được thực hiện cùng lúc bạn tạo đường xu hướng.

Khi giá chạm đường xu hướng THẤP HƠN, vị trí này có thể được sử dụng làm khu vực mua .

Khi giá chạm đường xu hướng CAO HƠN, vị trí này có thể được sử dụng làm khu vực bán.

Các loại kênh

Có ba loại kênh:

  1. Kênh tăng dần ( higher highs and higher lows )
  2. Kênh giảm dần ( lower highs and lower lows )
  3. Kênh ngang ( ranging )

Những điều quan trọng cần nhớ về cách vẽ đường xu hướng:

Khi xây dựng một kênh, cả hai đường xu hướng phải song song với nhau.

Nói chung, đáy kênh được coi là vùng mua trong khi đỉnh kênh được coi là vùng bán.

Giống như trong việc vẽ các đường xu hướng, ĐỪNG BAO GIỜ cố ép giá vào đúng với các kênh mà bạn vẽ!

Ranh giới bị dốc ở một góc trong khi ranh giới tương ứng còn lại dốc ở góc khác cho thấy kênh không chính xác và có thể dẫn đến giao dịch tồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *