CHAPTER 4: Setups With My Forex Trading Strategy

Price action cho phép bạn thực hiện nhiều loại giao dịch khác nhau, đảo ngược, tiếp diễn, giao dịch theo range, swing, breakout, scalp và một số cái tên khác nữa.

Trong chiến lược giao dịch Forex miễn phí của mình, tôi sẽ tập trung vào một loại thiết lập, dễ dàng nhất để phát hiện và giao dịch, đó là đảo ngược (reversal)

Làm thế nào để phát hiện một giao dịch đảo ngược

Sự đảo ngược xảy ra khá thường xuyên, nhưng nếu bạn không biết phải tìm gì, bạn không thể giao dịch chúng.

Reversal là một trong những thiết lập hành động giá mạnh nhất và là một trong những thiết lập dễ giao dịch nhất. Bởi vì chúng xảy ra rất thường xuyên, bạn có thể giao dịch riêng chỉ thiết lập này và trở thành một trader có lợi nhuận.

Trên thực tế, trong nhiều năm, chiến lược Forex của tôi chỉ tập trung vào giao dịch đảo ngược. Tuy nhiên, gần đây tôi giao dịch nhiều thiết lập hành động giá hơn.

Giao dịch đảo ngược có ba phần:

  1. Xu hướng trước đó
  2. Nến thiếu quyết đoán.
  3. Xu hướng đảo chiều.

Hãy chia nhỏ từng phần này.

Xu hướng trước đó

Xu hướng trước đó là một động thái mạnh mẽ của những con gấu / bò đang tiến vào một khu vực hỗ trợ / kháng cự.

Xu hướng trước Bearish

Trong ví dụ trên, xu hướng trước đó là một động thái giảm giá rất mạnh, cho thấy rằng có rất nhiều gấu trên thị trường và rất ít bò. Nếu bò mạnh thì giá sẽ không có xu hướng giảm.

Xu hướng trước đó cho chúng ta thấy rằng gấu (người bán) có sự kiểm soát mạnh mẽ về giá và chúng đang đẩy giá xuống một khu vực hỗ trợ.

Điều ngược lại áp dụng cho một xu hướng tăng trước đó, như bạn thấy dưới đây.

Xu hướng trước Bullish

Một xu hướng trước có thể được hình thành chỉ bằng một ngọn nến. Nếu nến mạnh và bao phủ nhiều khoảng cách giá, tôi phân loại nó là xu hướng cho mục đích giao dịch đảo chiều.

Ví dụ dưới đây cho thấy một nến duy nhất cho một xu hướng trước đó

Xu hướng nến đơn

Xu hướng trước khá đơn giản. Miễn là bạn thấy một động thái mạnh mẽ hướng đến khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự, bạn có thể coi đó là một xu hướng trước đó.

Nến thiếu quyết đoán

Một thiết lập đảo ngược sẽ có 1~3 ngọn nến do dự. Nến thiếu quyết đoán cần phải hình thành trên hoặc gần khu vực hỗ trợ và kháng cự.

Sự thiếu quyết đoán

Nếu sự do dự không hình thành trên hoặc gần khu vực hỗ trợ và kháng cự, thì đó không phải là thiết lập đảo chiều hợp lệ.

Sự do dự Không hỗ trợ

Tại sao nó cần phải nằm trong vùng hỗ trợ và kháng cự?

Một ngọn nến thiếu quyết đoán trong một xu hướng tăng trước cho thấy rằng người mua có thể mất quyền kiểm soát và người bán có thể giành quyền kiểm soát. Trong một xu hướng giảm trước nó chỉ ra rằng người bán đang mất kiểm soát và người mua có thể giành quyền kiểm soát.

Tuy nhiên, một ngọn nến thiếu quyết đoán không chỉ ra rằng giá sẽ đảo ngược với bất kỳ mức độ chắc chắn nào.

Một ngọn nến thiếu quyết đoán chỉ làm rõ 1 điều:

Sự thiếu quyết đoán!

Bạn không thể thực hiện giao dịch chỉ dựa trên sự do dự. Hình ảnh dưới đây cho thấy sự thiếu quyết đoán hình thành giữa hỗ trợ và kháng cự. Nếu bạn vào lệnh đảo chiều chỉ dựa trên sự thiếu quyết đoán, thì nó sẽ không hoạt động tốt lắm.

Sự thiếu quyết đoán hình thành xu hướng giữa

Thế còn khi một xu hướng tăng trước khi đi vào một vùng kháng cự (vùng bán) hoặc xu hướng giảm vào vùng hỗ trợ (vùng mua) và thêm các hình thức do dự thì sao?

Nếu vậy thì chúng ta sẽ có được một thiết lập đảo ngược xác suất tốt.

Nhưng chúng ta không thể vào lệnh ngay, chúng ta cần xác nhận, hãy chuyển sang phần ba của thiết lập đảo ngược.

Xu hướng đảo ngược

Xu hướng đảo ngược là phần thứ ba và quan trọng nhất của thiết lập đảo ngược. Đây là nơi chúng ta tạo ra lợi nhuận!

Sau một xu hướng trước đó và bị ngưng trệ tại vùng hỗ trợ cộng thêm các hình thức thiếu quyết đoán, bạn thường thấy một xu hướng đảo ngược. Hình ảnh dưới đây cho thấy một xu hướng đảo ngược giảm hình thành sau khi giá do dự trên kháng cự.

Xu hướng đảo ngược

Trong trường hợp này, chúng ta đã thấy sự chuyển đổi quyền lực từ xu hướng tăng trước đó sang xu hướng đảo chiều giảm được phân tách bằng một sự ngưng trệ trên ngưỡng kháng cự.

Bạn có thể vào lệnh tại đâu? Hãy thảo luận về điều đó trong chương tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *