CHAPTER 6: Learn More About My Forex Trading Strategy

Nếu bạn muốn có được phân tích mới nhất của tôi, hoặc muốn tìm hiểu thêm các thiết lập hành động giá, tôi sẽ giúp bạn.

Phân tích hàng tuần của tôi

Mỗi thứ Hai tôi đều làm phân tích hàng tuần bằng chiến lược hành động giá của mình. Bạn có thể kiểm tra nó trên kênh YouTube của tôi.

Làm chủ tâm trí với Forex

Nếu bạn muốn có một hướng dẫn sâu hơn về chiến lược giao dịch Forex của tôi, bạn có thể xem Forex Mastermind.

Trong khóa học của mình, tôi mở rộng về chiến lược này và tôi cũng chia sẻ các chiến lược hành động giá khác nhau.

Tìm hiểu chiến lược Forex Scalping của tôi

Mặc dù chiến lược trên là một chiến lược giao dịch tuyệt vời trong ngày và thậm chí là chiến lược swing trading, nhưng để scalping, bạn sẽ cần một cách tiếp cận khác.

Trong bài viết này, tôi chia sẻ Chiến lược Forex Scalping của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *