Phân tích cơ bản là cách nhìn vào thị trường ngoại hối bằng việc phân tích tác động kinh tế, xã hội và chính trị có thể gây ảnh hưởng đến cung và cầu của một tài sản. Nếu bạn nghĩ về nó, điều này có rất nhiều ý nghĩa! Giống như trong lớp Economics 101 của bạn, chính cung và cầu quyết định giá cả, hoặc trong trường hợp của chúng ta, là tỷ giá hối đoái.
Sử dụng cung và cầu như một chỉ báo về nơi giá có thể đến là dễ dàng. Phần khó là phân tích tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu.
Bạn phải hiểu lý do tại sao và làm thế nào một số sự kiện nhất định như tỷ lệ thất nghiệp tăng ảnh hưởng đến nền kinh tế và chính sách tiền tệ của một quốc gia, cuối cùng, ảnh hưởng đến mức độ nhu cầu đối với tiền tệ. Ý tưởng đằng sau loại phân tích này là nếu triển vọng kinh tế hiện tại hoặc tương lai của một quốc gia tốt, tiền tệ của họ sẽ tăng trưởng. Nền kinh tế của một quốc gia càng hình thành, càng nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư vào quốc gia đó. Điều này dẫn đến nhu cầu mua tiền tệ của một quốc gia để có được những tài sản đó. Tóm lại, đây là những gì về phân tích cơ bản : Phân tích cơ bản Forex Ví dụ: giả sử đồng đô la Mỹ tăng sức mạnh vì nền kinh tế Mỹ đang cải thiện. Khi nền kinh tế trở nên tốt hơn, việc tăng lãi suất có thể cần thiết để kiểm soát tăng trưởng và lạm phát.Lãi suất cao hơn làm cho tài sản tài chính bằng đô la hấp dẫn hơn. Để có được những tài sản đáng yêu này, các trader và nhà đầu tư phải mua một số đồng bạc xanh trước tiên. Do đó, giá trị của đồng đô la có thể sẽ tăng lên. Trong những bài học tiếp theo, bạn sẽ hiểu các dữ liệu kinh tế nào có xu hướng thúc đẩy giá tiền tệ và lý do tại sao họ làm như vậy. Bạn sẽ biết Chủ tịch Fed là ai và dữ liệu bán lẻ phản ánh nền kinh tế như thế nào. Bạn sẽ hiểu lãi suất toàn cầu như thống kê bóng chày.Nhưng hiện tại, chỉ cần biết rằng phân tích cơ bản là một cách phân tích các động thái tiềm năng của một loại tiền tệ thông qua sức mạnh hoặc điểm yếu về triển vọng kinh tế của quốc gia đó. Chúng tôi hứa điều này sẽ rất tuyệt! Kinh tế châu Âu và Mỹ