Margin Jargon Cheat Sheet

Khi bạn đi sâu vào thế giới của giao dịch ký quỹ, có thể bạn sẽ phải học một ngôn ngữ hoàn toàn mới để thực sự hiểu những gì đang diễn ra.

Cũng giống như bất kỳ lĩnh vực chuyên môn nào, giao dịch ký quỹ đi kèm với thuật ngữ và biệt ngữ riêng.

Đây là một bảng tóm tắt tiện dụng về những điều khoản phổ biến nhất bạn có thể gặp trong nền tảng giao dịch của mình.

Margin

ĐỊNH NGHĨA:

Số tiền ký quỹ là số tiền bạn cần nạp vào nền tảng giao dịch để đặt lệnh và duy trì các vị thế trong thị trường ngoại hối. Ký quỹ được sử dụng làm tài sản thế chấp để đảm bảo bạn có thể trang trải mọi tổn thất phải chịu cho các vị thế của mình.

Leverage

ĐỊNH NGHĨA:

Đòn bẩy là khả năng giao dịch một số tiền lớn bằng số tiền nhỏ hơn nhiều trong tài khoản của bạn.

Unrealized P/L

ĐỊNH NGHĨA:

P / L chưa thực hiện là lãi hoặc lỗ hiện tại (P / L) được giữ ở các vị thế mở của bạn.

CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ:

 • Floating P/L (P/L thả nổi)

Balance

ĐỊNH NGHĨA:

Số dư là tổng số tiền bạn có trong tài khoản giao dịch của mình. Nếu bạn có một vị thế mở, ngay cả khi nó có một khoản lãi (hoặc lỗ) thả nổi, Số dư vẫn giống như trước khi bạn mở vị thế. Nhưng một khi bạn đóng vị thế, tiền lãi (hoặc lỗ) sẽ được thêm (hoặc khấu trừ) từ Số dư và đây sẽ là Số dư mới của bạn.

CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ:

 • Số dư tài khoản (Account Balance)
 • Tiền mặt (Cash)

Margin Requirement (với mỗi vị thế)

ĐỊNH NGHĨA:

Yêu cầu ký quỹ là số tiền cần thiết để mở một vị thế. Nó được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) của kích cỡ “full position” hoặc “Notional Value” của vị thế bạn muốn mở

Required Margin (với mỗi vị thế)

ĐỊNH NGHĨA:

Số tiền ký quỹ bắt buộc là số tiền được đặt sang một bên và đã “locked up” khi bạn mở một giao dịch.

Ví dụ: nếu bạn mở một vị thế 10.000 đô la (mini lot), với Tỷ lệ ký quỹ bắt buộc là 2% (hoặc tỷ lệ đòn bẩy 50: 1), 200 đô la sẽ bị “locked up” trong suốt thời gian giao dịch.

200 đô la này không thể được sử dụng để mở các vị thế khác chừng nào giao dịch được mở. Khi bạn đóng giao dịch, mức ký quỹ 200 đô la sẽ được “released”.

CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ:

 • Entry Margin
 • Initial Margin
 • Initial Entry Margin
 • Maintenance Margin Required (MMR)

CÁCH TÍNH TOÁN (VỚI MỖI VỊ THẾ):

Nếu tiền tệ cơ sở GIỐNG tiền tệ trong tài khoản của bạn:

Required Margin = Notional Value x Margin Requirement

Nếu loại tiền cơ sở khác loại tiền trong tài khoản của bạn:

Required Margin = Notional Value x Margin Requirement 
x Exchange Rate Between Base Currency and Account Current

Used Margin

ĐỊNH NGHĨA:

Ký quỹ đã sử dụng là lượng Vốn chủ tối thiểu phải được duy trì trong tài khoản ký quỹ. Đây là tổng số tiền ký quỹ hiện đang được sử dụng để duy trì các vị thế mở.

CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ:

 • Margin Used
 • Maintenance Margin Required (MMR)
 • “Total Margin”

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÍNH TOÁN:

Ký quỹ được sử dụng đơn giản là Số tiền ký quỹ bắt buộc cho TẤT CẢ các vị thế mở.

Used Margin = Total Required Margin for ALL Open Positions

Equity

ĐỊNH NGHĨA:

Vốn chủ là số dư tài khoản của bạn cộng với lợi nhuận thả nổi (hoặc lỗ) của tất cả các vị thế mở. Nó đại diện cho giá trị tài khoản trong thời gian thực

CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ:

 • Account Equity
 • Net Asset Value
 • Net Equity

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÍNH TOÁN:

Nếu bạn có vị thế mở:

Equity = Balance + Floating Profit (or Loss)

Nếu bạn không có bất kỳ vị thế mở nào:

Equity = Balance

Free Margin

ĐỊNH NGHĨA:

Số tiền ký quỹ tự do là số tiền KHÔNG bị khóa (locked up) bởi một vị thế mở và có thể được sử dụng để mở các vị thế mới. Khi giá trị này bằng 0 hoặc thấp hơn, Cảnh báo ký quỹ được kích hoạt và các vị thế bổ sung không thể được mở.

CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ:

 • Free Margin
 • Available Margin
 • Usable Margin
 • Usable Maintenance Margin
 • “Available to Trade”

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÍNH TOÁN:

Free Margin = Equity - Used Margin

Margin Level

ĐỊNH NGHĨA:

Mức ký quỹ là tỷ lệ giữa Vốn chủ và Số tiền ký quỹ được sử dụng. Nó được thể hiện dưới dạng phần trăm. Ví dụ: nếu Vốn chủ của bạn là 5.000 đô la và Số tiền ký quỹ được sử dụng là 1.000 đô la, Mức ký quỹ là 500%.

CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ:

 • Margin Indicator

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÍNH TOÁN:

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%

Margin Call Level

ĐỊNH NGHĨA:

Mức gọi ký quỹ là mức cụ thể (%), nếu mức ký quỹ của bạn bằng hoặc thấp hơn mức này, bạn sẽ không thể mở bất kỳ vị thế mới nào. Nền tảng giao dịch của bạn xác định Margin Call Level.

Ví dụ: nếu Mức gọi ký quỹ là 100%, có nghĩa nếu Mức ký quỹ của bạn đạt 100%, bạn sẽ không được mở bất kỳ vị thế mới nào. Tại thời điểm này, tài khoản của bạn hiện đang ở dưới Margin Call.

Mặc dù hầu hết các trader mới cho rằng điều này có nghĩa các giao dịch của họ có thể bị đóng lại, nhưng điều đó không đúng. Margin Call Level chỉ là một CẢNH BÁO.

CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ:

 • Minimum Margin Requirement
 • Minimum Required Margin

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÍNH TOÁN:

Margin Call Level = Margin Level at X%

Stop Out Level

ĐỊNH NGHĨA:

Stop Out Level  là mức cụ thể (%), nếu Mức ký quỹ của bạn bằng hoặc thấp hơn mức này, nhà môi giới sẽ tự động bắt đầu đóng các vị thế của bạn cho đến khi Mức ký quỹ lớn hơn Stop Out Level

Ví dụ: giả sử Stop Out Level là 50%.

Điều này có nghĩa nếu Mức ký quỹ giảm xuống dưới 50%, Stop Out sẽ tự động xảy ra và những khoản lỗ thả nổi lớn nhất sẽ được thanh lý tự động.

Quá trình này sẽ được lặp lại cho đến khi Mức ký quỹ tăng lên mức trên 50%.

CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ:

 • Liquidation Margin
 • Margin Closeout
 • Margin Close Out (MCO)
 • Minimum Required Margin

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÍNH TOÁN:

Stop Out Level = Margin Level at X%

Margin Call

ĐỊNH NGHĨA:

Một Margin Call xảy ra khi bạn đã vi phạm Margin Call Level nhưng vẫn ở trên Stop Out Level.

Cuộc gọi ký quỹ, là một CẢNH BÁO, cho bạn biết rằng tài khoản không hoạt động tốt và bạn sắp bị thanh lý các vị thế mở của mình theo giá thị trường.

Bạn vẫn được phép giữ các vị thế hiện tại mở nhưng bạn không thể mở các vị thế mới.

Stop Out

ĐỊNH NGHĨA:

Stop Out xảy ra khi Stop Out Level đã bị vi phạm, khi các vị thế mở sẽ tự động bị đóng (thanh lý thanh khoản) để ngăn số dư tài khoản âm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *