Summary: Trading Support and Resistance

Khi thị trường di chuyển lên và sau đó bật trở lại, điểm cao nhất đạt được trước khi giá quay xuống là mức kháng cự.

Khi thị trường lại bật trở lên, điểm thấp nhất đạt được trước khi nó tăng lên là hỗ trợ.

Một điều cần nhớ là mức hỗ trợ và kháng cự ngang không phải là con số chính xác.

Để giúp bạn lọc ra những phá vỡ giả ( false breakouts ), bạn nên nghĩ đến sự hỗ trợ và kháng cự như là các “vùng” thay vì con số cụ thể.

Một cách để giúp bạn tìm thấy các vùng này là vẽ hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ đường thay vì biểu đồ nến.

Một điều cần nhớ là khi giá vượt qua mức kháng cự, mức kháng cự đó có khả năng trở thành hỗ trợ.

Điều tương tự cũng có thể xảy ra với một mức hỗ trợ. Nếu một mức hỗ trợ bị phá vỡ, nó có khả năng trở thành một mức kháng cự

Đường xu hướng

Ở dạng cơ bản nhất của chúng, một đường xu hướng tăng được vẽ dọc theo đáy của các khu vực hỗ trợ dễ nhận biết (thung lũng).

Trong một xu hướng giảm, đường xu hướng được vẽ dọc theo đỉnh của các vùng kháng cự dễ dàng xác định (các đỉnh).

Có ba loại xu hướng:

  1. Xu hướng tăng (higher lows)
  2. Xu hướng giảm (lower highs)
  3. Xu hướng đi ngang (ranging)

Kênh giá

Để tạo kênh giá tăng (ascending), chỉ cần vẽ một đường thẳng song song ở cùng một góc với đường xu hướng tăng và sau đó di chuyển đường đó đến vị trí chạm vào đỉnh gần nhất.

Để tạo kênh giá giảm (descending), chỉ cần vẽ một đường thẳng song song ở cùng góc với đường xu hướng giảm và sau đó di chuyển đường đó đến vị trí mà nó chạm vào thung lũng gần đây nhất.

  1. Kênh tăng dần (higher highs and higher lows)
  2. Kênh giảm dần (lower highers and lower lows)
  3. Kênh ngang (ranging)

Giao dịch với mức hỗ trợ và mức kháng cự có thể được chia thành hai phương pháp: bật trở lại và phá vỡ.

Khi giao dịch bị bật trở lại, chúng tôi muốn nghiêng tỷ lệ cược có lợi cho mình và tìm một số loại xác nhận rằng hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ giữ được.

Thay vì chỉ đơn giản là mua hoặc bán ngay lúc đó, hãy đợi nó nảy lại trước khi vào lệnh.

Bằng cách này, bạn tránh được những khoảnh khắc mà giá di chuyển quá nhanh đến mức nó cắt xuyên qua các mức hỗ trợ và kháng cự như một con dao cắt qua miếng bơ ấm.

Đối với giao dịch phá vỡ , có cách tích cực và có cách bảo thủ.

Theo cách tích cực, bạn chỉ cần mua hoặc bán bất cứ khi nào giá vượt qua vùng hỗ trợ hoặc kháng cự một cách dễ dàng.

Theo cách bảo thủ, bạn chờ giá tạo ra một pullback đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá và vào lệnh sau khi giá bị bật trở lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *