Trading Scenario: Mức gọi ký quỹ ở mức 100% và không có mức dừng riêng biệt

Bây giờ chúng ta hãy sử dụng tất cả các thuật ngữ về margin mà bạn đã học được từ các bài học trước và áp dụng chúng bằng cách xem xét các kịch bản giao dịch với các mức Margin Call và Stop Out Levels khác nhau.

Các nhà môi giới ngoại hối nhỏ lẻ và các nhà cung cấp CFD có chính sách gọi ký quỹ khác nhau. Một số chỉ hoạt động với Margin Calls, trong khi một số khác xác định cả Margin Call và Stop Out Levels.

Trong bài học này, chúng ta sẽ trải qua một kịch bản giao dịch thực tế trong đó bạn đang sử dụng nhà môi giới chỉ hoạt động với Margin Call

Nhà môi giới xác định Margin Call Level ở mức 100% và không có Stop Out Level.

Điều gì xảy ra với tài khoản ký quỹ của bạn khi bạn đang giao dịch bị trục trặc khủng khiếp?

Hãy cùng tìm hiểu!

Ví dụ cuộc gọi ký quỹ cổ điển

Bước 1: Gửi tiền vào tài khoản giao dịch

Giả sử bạn có số dư tài khoản là 1.000 đô la.Số dư tài khoản

Đây là giao diện tài khoản giao dịch của bạn:

Long / Short FX Pair Position Size Entry Price Current Price Margin Level Equity Used Margin Free Margin Balance Floating P/L
          $1,000 $1,000 $1,000

Bước 2: Tính số tiền ký quỹ bắt buộc

Bạn muốn mua EUR / USD ở mức 1.15000 với 1 mini lot (10.000 đơn vị). Yêu cầu ký quỹ là 2% .

Bạn cần bao nhiêu tiền ký quỹ (Số tiền ký quỹ bắt buộc) để mở vị thế?

Vì EUR là tiền tệ cơ sở. 1 mini lot là 10.000 euro, có nghĩa Notional Value là 10.000 euro .

Vì tài khoản giao dịch của chúng ta có mệnh giá bằng USD, chúng ta cần chuyển đổi giá trị của EUR sang USD để xác định Notional Value của giao dịch.

$1.15 = €1 

$11,500 = €10,000 

Notional Value là $ 11,500 .

Bây giờ chúng ta có thể tính Số tiền ký quỹ bắt buộc:

Required Margin = Notional Value x Margin Requirement
$230 = $11,500 x .02

Giả sử tài khoản giao dịch của bạn có mệnh giá bằng USD, vì Yêu cầu ký quỹ là 2% , Số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là $ 230 .

Bước 3: Tính toán ký quỹ đã sử dụng

Ngoài giao dịch chúng ta vừa tham gia, không có giao dịch nào khác mở.

Vì chúng tôi chỉ mở một vị thế ĐƠN LẺ, nên Số tiền ký quỹ được sử dụng sẽ giống như Số tiền ký quỹ bắt buộc.Ví dụ ký quỹ được sử dụng

Bước 4: Tính vốn chủ

Hãy giả sử rằng giá đã thay đổi một chút có lợi cho bạn và vị thế hiện đang giao dịch ở mức hòa vốn .

Điều này có nghĩa P / L thả nổi của bạn là $ 0 .

Hãy tính Vốn chủ:

Equity = Balance + Floating Profits (or Losses)
$1,000 = $1,000 + $0

Vốn chủ trong tài khoản của bạn hiện là $ 1.000 .Ví dụ về vốn chủ sở hữu

Bước 5: Tính tiền ký quỹ miễn phí

Chúng ta đã biết Vốn chủ, bây giờ chúng ta có thể tính Số tiền ký quỹ miễn phí:

Free Margin = Equity - Used Margin
$770 = $1,000 - $230

Số tiền ký quỹ miễn phí là $ 770 .Ví dụ ký quỹ miễn phí

Bước 6: Tính mức ký quỹ

Bây giờ chúng ta đã biết Vốn chủ, ta có thể tính Mức ký quỹ:

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%
435% = ($1,000 / $230) x 100%

Mức ký quỹ là 435% .Mức ký quỹ

Số liệu tài khoản của bạn sẽ trông như thế này trên nền tảng giao dịch:

Long / Short FX Pair Position Size Entry Price Current Price Margin Level Equity Used Margin Free Margin Balance Floating P/L
          $1,000 $1,000
Long EUR/USD 10,000 1.15000 1.15000 435% $1,000 $230 $770 $1,000 $0

EUR / USD giảm 500 pip!

Giá chống lại bạn!

Có báo cáo về một vụ dịch zombie ở Paris.

EUR / USD giảm 500 pips và hiện giao dịch ở mức 1.10000 .

Hãy xem tài khoản của bạn bị ảnh hưởng như thế nào.Tính toán lại số tiền ký quỹ bắt buộc

Ký quỹ đã sử dụng

Bạn sẽ nhận thấy rằng Used Margin đã thay đổi .

Bởi vì tỷ giá hối đoái đã thay đổi, Notional Value của vị thế đã thay đổi.

Điều này đòi hỏi phải tính toán lại Số tiền ký quỹ bắt buộc.

Bất cứ khi nào có sự thay đổi về giá EUR / USD, Số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ thay đổi.

Với EUR / USD hiện giao dịch ở mức 1.1000 (thay vì 1.15000), chúng ta hãy xem Số tiền ký quỹ cần thiết là bao nhiêu để giữ vị thế mở.

Vì tài khoản giao dịch của chúng ta có mệnh giá bằng USD, chúng ta cần chuyển đổi giá trị của EUR sang USD để xác định Notional Value của giao dịch.

$1.10 = €1 

$11,000 = €10,000 

Notional Value là 11.000 đô la .

Trước đây, Notional Value là $ 11,500. Vì EUR / USD đã giảm, có nghĩa EUR đã suy yếu . Và vì tài khoản của bạn có mệnh giá bằng USD, điều này khiến Notional Value của vị thế giảm.

Bây giờ chúng ta có thể tính Số tiền ký quỹ bắt buộc:

Required Margin = Notional Value x Margin Requirement
$220 = $11,000 x .02

Lưu ý rằng vì Notional Value đã giảm, nên Số tiền ký quỹ bắt buộc cũng vậy.

Vì Yêu cầu Ký quỹ là 2% , Số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là $ 220 .

Trước đây, Số tiền ký quỹ bắt buộc là $ 230 (khi EUR / USD giao dịch ở mức 1.15000).

Used Margin được cập nhật để phản ánh các thay đổi trong Số tiền ký quỹ bắt buộc cho mỗi vị thế mở.

Trong ví dụ này, vì bạn chỉ có một vị thế mở, Số tiền ký quỹ được sử dụng sẽ bằng với Số tiền ký quỹ bắt buộc mới.

Floating P/L

EUR / USD đã giảm từ 1.15000 xuống 1.10000 , chênh lệch 500 pips.

Vì bạn đang giao dịch 1 mini lot, nên 1 pip di chuyển tương ứng 1 đô la.

Điều này có nghĩa bạn có Floating Loss $ 500 .

Floating P/L = (Current Price - Entry Price) x 10,000 x $X/pip
 - $ 500 = (1.1000 - 1.15000) x 10.000 x $ 1 / pip

Equity

Vốn chủ của bạn bây giờ là 500 đô la .

Equity = Balance + Floating P/L
$500 = $1,000 + (-$500)

Free Margin

Số tiền Free Margin của bạn hiện là $ 280 .

Free Margin = Equity - Used Margin
$280 = $500 - $220

Mức ký quỹ

Mức ký quỹ của bạn đã giảm xuống 227% .

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%
227% = ($500 / $220) x 100%

Mức ký quỹ của bạn vẫn trên 100% vì vậy tất cả vẫn tốt.

Số liệu tài khoản

Số liệu tài khoản của bạn sẽ trông như thế này trên nền tảng giao dịch:

Long / Short FX Pair Position Size Entry Price Current Price Margin Level Equity Used Margin Free Margin Balance Floating P/L
          $1,000 $1,000 $1,000
Long EUR/USD 10,000 1.15000 1.15000 435% $1,000 $230 $770 $1,000 $0
Long EUR/USD 10,000 1.15000 1.10000 227% $500 $220 $280 $1,000 -$500

EUR / USD giảm thêm 288 pip!

Giá chống lại bạn!

EUR / USD giảm thêm 288 pip và hiện đang giao dịch ở mức 1.07120 .Ví dụ cuộc gọi ký quỹ

Ký quỹ đã sử dụng

Với EUR / USD hiện giao dịch ở mức 1.07120  (thay vì 1.10000), hãy xem Số tiền ký quỹ cần thiết là bao nhiêu để giữ vị thế mở.

Vì tài khoản giao dịch của chúng ta có mệnh giá bằng USD, chúng ta cần chuyển đổi giá trị của EUR sang USD để xác định Notional Value của giao dịch.

$1.07120 = €1 

$10,712 = €10,000 

Notional Value là $ 10,712 .

Bây giờ chúng ta có thể tính Số tiền ký quỹ bắt buộc:

Required Margin = Notional Value x Margin Requirement
$214 = $10,712 x .02

Lưu ý rằng vì Notional Value đã giảm, nên Số tiền ký quỹ bắt buộc cũng vậy.

Vì Yêu cầu Ký quỹ là 2% , Số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là $ 214 .

Trước đây, Số tiền ký quỹ bắt buộc là $ 220 (khi EUR / USD giao dịch ở mức 1.10000).

Used Margin được cập nhật để phản ánh các thay đổi trong Số tiền ký quỹ bắt buộc cho mỗi vị thế mở.

Trong ví dụ này, vì bạn chỉ có một vị thế mở, Số tiền ký quỹ được sử dụng sẽ bằng với Số tiền ký quỹ bắt buộc mới.

Floating P/L

EUR / USD hiện đã giảm từ 1.15000 xuống 1.07120 , chênh lệch 788 pips.

Vì bạn đang giao dịch 1 mini lot, nên 1 pip di chuyển bằng 1 đô la.

Điều này có nghĩa là bạn có Khoản lỗ $ 788 .

Floating P/L = (Current Price - Entry Price) x 10,000 x $X/pip
 - $ 788 = (1.07120 - 1.15000) x 10.000 x $ 1 / pip

Equity

Vốn chủ của bạn hiện là $ 212 .

Equity = Balance + Floating P/L
$212 = $1,000 + (-$788)

Free Margin

Free Marginí của bạn hiện là – $ 2 .

Free Margin = Equity - Used Margin
-$2 = $212 - $214

Margin Level

Mức ký quỹ của bạn đã giảm xuống 99% .

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%
99% = ($212 / $214) x 100%

Tại thời điểm này, Margin Level hiện ở dưới Margin Call Level!

Số liệu tài khoản

Số liệu tài khoản của bạn sẽ trông như thế này trên nền tảng giao dịch:

Long / Short FX Pair Position Size Entry Price Current Price Margin Level Equity Used Margin Free Margin Balance Floating P/L
          $1,000 $1,000 $1,000
Long EUR/USD 10,000 1.15000 1.15000 435% $1,000 $230 $770 $1,000 $0
Long EUR/USD 10,000 1.15000 1.10000 227% $500 $220 $280 $1,000 -$500
Long EUR/USD 10,000 1.15000 1.07120 99% $212 $214 -$2 $1,000 -$788

MARGIN CALL!

Thông báo cuộc gọi ký quỹ!

Nền tảng giao dịch sẽ tự động đóng giao dịch của bạn !

Hai điều sẽ xảy ra khi giao dịch của bạn bị đóng lại:

  1. Used Margin sẽ được “released”.
  2. Floating Loss sẽ được “realized”.

Balance của bạn sẽ được cập nhật để phản ánh Realized Loss.

Giờ đây, tài khoản của bạn không có vị thế mở và nó là “flat”, nên Free Margin, Equity, và Balance sẽ giống nhau.

Không có Margin Level hoặc Floating P/L vì không có vị thế mở.Kết quả cuộc gọi ký quỹ

Hãy xem tài khoản giao dịch của bạn thay đổi ra sao từ đầu đến cuối.

Long / Short FX Pair Position Size Entry Price Current Price Margin Level Equity Used Margin Free Margin Balance Floating P/L
          $1,000 $1,000 $1,000
Long EUR/USD 10,000 1.15000 1.15000 435% $1,000 $230 $770 $1,000 $0
Long EUR/USD 10,000 1.15000 1.10000 227% $500 $220 $280 $1,000 -$500
Long EUR/USD 10,000 1.15000 1.07120 99% $212 $214 -$2 $1,000 -$788
          $212 $212 $212

Trước khi giao dịch, bạn đã có 1.000 đô la tiền mặt. Bây giờ bạn còn lại chỉ $ 212 !

Bạn đã mất 79% vốn của mình.

% Gain/Loss = ((Ending Balance - Starting Balance) / Starting Balance) x 100%
-79% = (($212 - $1,000) / $1,000) x 100%

Một số trader chịu tác dụng phụ khủng khiếp khi phát hiện giao dịch của họ đã được tự động thanh lý.

Cảnh báo thanh lý thương mại

Trong bài học tiếp theo, chúng tôi cung cấp một kịch bản giao dịch khác, trong đó nhà môi giới của bạn có Margin Call VÀ Stop Out Level riêng biệt .

Chúng ta hãy xem sự khác nhau giữa những gì xảy ra ở đó so với những gì đã xảy ra ở đây.

Cuối cùng, nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy cho bọn mình 1 like, chia sẻ cho bạn bè của bạn, comment cho mình biết ý kiến của bạn. Nếu bạn yêu quý và tin tưởng CHN Team của bọn mình thì hãy đăng ký tài khoản Exness cũng như tham gia vào các group để được nhận tín hiệu miễn phí và hỗ trợ thông tin kịp thời nhé:

– Đăng ký Exness (Standard): http://bit.ly/Broker_Exness

– Nạp rút Siêu Nhanh, Tối thiểu nạp cực thấp, Đòn bẩy Vô Hạn – Hướng dẫn Exness: http://bit.ly/Exness_Huong_dan

– Hướng dẫn nạp rút: http://bit.ly/Exness_Nạp_Rút

– Link cho người ở nước ngoài (Standard): https://bit.ly/Broker_Exness_asia

– CHN Group Chat Telegram: https://t.me/CHNGroupFx

– Nhóm Tín Hiệu Telegram: https://t.me/CHN_Signal

– CHN Group Chat ở nước ngoài: https://t.me/CHNGroupFx_2

Cảm ơn các bạn 💖😘
Hẹn gặp lại ở các bài tiếp theo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *