“Equity” nghĩa là gì?

Các account equity hoặc đơn giản là  “Equityđại diện cho giá trị hiện tại trong tài khoản giao dịch của bạn.

Equity là giá trị hiện tại của tài khoản và dao động với mỗi tích tắc khi nhìn vào nền tảng giao dịch trên màn hình.

Nó là tổng số dư tài khoản của bạn và tất cả các khoản lãi hoặc lỗ floating (unrealized) liên quan đến các vị thế mở của bạn.

Khi các giao dịch hiện tại của bạn tăng hoặc giảm giá trị, Equity của bạn cũng vậy.

Cách tính Equity nếu bạn không có giao dịch mở

Nếu bạn KHÔNG có bất kỳ vị thế mở nào, thì Equity của bạn giống như Số dư của bạn.

Equity = Account Balance

Ví dụ: Account Equity khi bạn không có giao dịch mở

Bạn gửi $ 1.000 vào tài khoản giao dịch của mình.

Vì bạn chưa mở bất kỳ giao dịch nào, Số dư và Vốn chủ của bạn là như nhau.Vốn chủ sở hữu

Cách tính Equity nếu bạn có giao dịch mở

Nếu bạn có các vị thế mở, Equity là tổng số dư tài khoản và floating P/L

Equity = Account Balance + Floating Profits (or Losses)

Ví dụ: Account Equity khi giao dịch hiện tại bị thua lỗ

Bạn gửi $ 1.000 vào tài khoản giao dịch của mình.

Dòng Tweet của Beyoncé nói rằng cô ấy đang bán GBP / USD. Bởi vì cô ấy là Beyoncé, bạn làm theo những gì cô ấy nói và cũng bán

Giá di chuyển chống lại bạn ngay lập tức và giao dịch cho thấy khoản lỗ $ 50 floating

Vốn chủ = Số dư tài khoản + Lợi nhuận thả nổi (hoặc lỗ)

$950 = $1,000 + (-$50)

Vốn chủ trong tài khoản của bạn hiện là $ 950 .Vốn chủ sở hữu với lỗ nổi

Ví dụ: Account Equity khi giao dịch hiện tại đang thắng

Beyoncé lại tweet và nói rằng cô ấy đã thay đổi suy nghĩ của mình. Bây giờ cô ấy mua GBP / USD.

Cô ấy không chỉ Crazy in Love, mà còn có vẻ điên rồ trong giao dịch.

Nhưng bởi vì cô ấy là Queen B, bạn làm theo những gì cô ấy nói và cũng mua.

Giá di chuyển ngay lập tức có lợi cho bạn và giao dịch cho thấy mức lãi là 100 đô la .

Vốn chủ = Số dư tài khoản + Lợi nhuận thả nổi (hoặc lỗ)

$1,100 = $1,000 + $100

Vốn chủ trong tài khoản của bạn hiện là $ 1,100 .Vốn chủ sở hữu với lợi nhuận thả nổi

Account equity liên tục biến động với giá thị trường hiện tại miễn là bạn có bất kỳ vị thế mở nào .

Equity hiển thị giá trị TẠM THỜI của tài khoản tại thời điểm hiện tại (Không giống như một hình xăm, đó là không phải là tạm thời.)Vốn chủ sở hữu là tạm thời

Đó là lý do Equity được xem như “floating account balance. Nó sẽ chỉ trở thành số dư tài khoản thực nếu bạn đóng tất cả các giao dịch của mình ngay lập tức .

Sự khác biệt giữa Balance và Equity là gì?

Hãy bắt đầu với một câu trả lời đơn giản.

Nếu tài khoản của bạn là “flat” hoặc KHÔNG có bất kỳ vị thế nào được mở, thì Số dư và Vốn chủ của bạn là GIỐNG NHAU.

Nhưng nếu bạn có các vị thế mở, đây là khi Số dư và Vốn chủ khác nhau.

  • Balance phản ánh lợi nhuận / thua lỗ từ vị thế đã đóng lại
  • Equity phản ánhlợi nhuận / thua lỗ trong thời gian thực. Vốn chủ tính đến cả các vị thế mở  đóng.

Điều này có nghĩa là khi bạn đang xem Balance của mình, đó KHÔNG phải là số tiền thực tế trong thời gian thực của bạn.

Vì Equity bao gồm các khoản lãi hoặc lỗ hiện tại từ các giao dịch mở, nên Vốn chủ hiển thị số tiền theo thời gian thực về các khoản tiền của bạn.

Bạn có thể có Balance rất lớn, nhưng Equity rất nhỏ.

Điều này xảy ra khi các vị thế mở của bạn có một  khoản lỗ lớn chưa thực hiện (thả nổi) .

Ví dụ: nếu Số dư của bạn là 1.000 đô la và bạn có một giao dịch mở có khoản lỗ floating là 900 đô la .

Vốn chủ của bạn chỉ là 100 đô la.Vốn chủ sở hữu với khoản lỗ $ 900

Tóm tắt

Trong bài học này, chúng ta đã học về những điều sau đây:

  • Equity là số dư tài khoản của bạn cộng với lợi nhuận thả nổi (hoặc lỗ) của tất cả các vị thế mở
  • Equity (Vốn chủ) thể hiện giá trị của tài khoản trong thời gian thực

Hãy tiếp tục và tìm hiểu về khái niệm Free Margin .

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây