What is Free Margin?

“Free Margin” nghĩa là gì?

Tiền ký quỹ có thể được phân loại thành đã sử dụng (used) và tự do chưa sử dụng (free)

Used Margin tổng hợp của tất cả các Required Margin từ tất cả các vị thế mở, đã được thảo luận trong bài học trước.

Free Margin là sự khác biệt giữa Equity và Used Margin.

Ký quỹ miễn phí đề cập đến Vốn chủ trong tài khoản của nhà giao dịch KHÔNG bị ràng buộc trong margin của các vị thế mở hiện tại.

Free Margin còn được gọi là “Usable Margin vì nó là khoản mà bạn có thể sử dụng được, vì nó “usable”

Ký quỹ miễn phí có thể được coi là hai điều:

  1. Số tiền có sẵn để mở các vị thế MỚI.
  2. Lượng tiền đang có để chống các vị thế mở khi chúng di chuyển ngược lại với suy nghĩ của bạn, trước khi bạn nhận được Margin Call hoặc Stop Out.

Đừng lo lắng về Margin Call hay Stop Out là gì. Chúng sẽ được thảo luận sau.

Bây giờ, chỉ cần biết chúng là những điều xấu. Giống như mụn trứng cá, bạn không muốn trải nghiệm chúng.

Free Margin còn được gọi là Usable MarginUsable Maintenance MarginAvailable Margin, và “Available to Trade“.

Cách tính tiền ký quỹ miễn phí

Dưới đây là cách tính Free Margin:

Free Margin = Equity - Used Margin

Nếu bạn có các vị thế mở và chúng hiện đang có lãi, Vốn chủ (Equity) của bạn sẽ tăng lên, có nghĩa bạn cũng sẽ có thêm Free Margin

Lợi nhuận thả nổi làm tăng Vốn chủ, làm tăng Số tiền ký quỹ miễn phí. 

Nếu các vị thế mở của bạn bị mất tiền, Vốn chủ sẽ giảm, đồng nghĩa bạn cũng sẽ có ít Tiền ký quỹ miễn phí hơn.

Các khoản lỗ thả nổi làm giảm Vốn chủ, làm giảm Số tiền ký quỹ miễn phí. 

Ví dụ: Không có vị thế mở

Hãy bắt đầu với một ví dụ đơn giản

Bạn gửi $ 1.000 vào tài khoản giao dịch của mình.

Bạn không có bất kỳ vị thế mở nào, Margin miễn phí của bạn là bao nhiêu?

Bước 1: Tính toán vốn chủ

Nếu bạn không có bất kỳ vị thế mở nào, việc tính toán Vốn chủ rất dễ dàng.

Equity = Account Balance + Floating Profits (or Losses)
  $ 1.000 = $ 1.000 + $ 0

Equity sẽ tương đương Balance của bạn.

Vì bạn không có bất kỳ vị thế mở nào, bạn không có bất kỳ khoản lãi hay lỗ nào .Vốn chủ sở hữu

Bước 2: Tính tiền ký quỹ miễn phí

Nếu bạn không có bất kỳ vị thế mở nào, thì Margin miễn phí CŨNG LÀ Vốn chủ

Free Margin = Equity - Used Margin
 $ 1.000 = $ 1.000 - $ 0

Vì bạn không có bất kỳ vị thế mở nào, nên không có margin được sử dụng .

Điều này có nghĩa là Số tiền ký quỹ miễn phí của bạn sẽ giống với Số dư và Vốn chủ sở hữu của bạn.Lề miễn phí

Ví dụ: Mở Vị thế mua USD / JPY

Bây giờ hãy làm cho nó phức tạp hơn một chút bằng cách tham gia một giao dịch!

Giả sử bạn có số dư tài khoản là 1.000 đô la.Số dư tài khoản

Bước 1: Tính tiền ký quỹ bắt buộc

Bạn muốn mua USD / JPY và muốn mở vị thế với 1 mini lot (10.000 đơn vị). Yêu cầu ký quỹ là 4% .

Bạn cần bao nhiêu tiền ký quỹ (Số tiền ký quỹ bắt buộc) để mở vị thế?

Vì USD là tiền tệ cơ sở. 1 mini lot này là 10.000 đô la, có nghĩa Notional Value là 10.000 đô la.

Required Margin = Notional Value x Margin Requirement
 $ 400 = $ 10.000 x .04

Giả sử tài khoản giao dịch của bạn có mệnh giá bằng USD, vì Yêu cầu ký quỹ là 4% , Số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là $ 400 .Ví dụ ký quỹ bắt buộc

Bước 2: Tính toán ký quỹ đã sử dụng

Ngoài giao dịch chúng ta vừa tham gia, không có giao dịch nào khác mở.

Vì chúng tôi chỉ mở một vị thế ĐƠN LẺ, nên Số tiền ký quỹ được sử dụng sẽ giống như Số tiền ký quỹ bắt buộc.Ví dụ ký quỹ được sử dụng

Bước 3: Tính vốn chủ

Hãy giả sử rằng giá đã thay đổi một chút có lợi cho bạn và vị thế của bạn hiện đang giao dịch ở mức hòa vốn.

Điều này có nghĩa  floating P/L của bạn là $ 0 .

Hãy tính Vốn chủ:

Equity = Account Balance + Floating Profits (or Losses)
 $ 1.000 = $ 1.000 + $ 0

Vốn chủ trong tài khoản của bạn hiện là $ 1.000 .Vốn chủ sở hữu với P / L hòa vốn

Bước 4: Tính tiền ký quỹ miễn phí

Bây giờ chúng ta đã biết Vốn chủ, ta có thể tính Số tiền ký quỹ miễn phí:

Free Margin = Equity - Used Margin
 $ 600 = $ 1.000 - $ 400

Số tiền ký quỹ miễn phí là 600 đô la .Ví dụ ký quỹ miễn phí

Như bạn có thể thấy, một cách khác để tính Equity là tính tổng số tiền ký quỹ được sử dụng và ký quỹ miễn phí của bạn .

Equity = Used Margin + Free Margin

Tóm tắt

Trong bài học này, chúng ta đã học về những điều sau đây:

  • Số tiền ký quỹ miễn phí là số tiền KHÔNG bị khóa bởi một vị thế mở và có thể được sử dụng để mở các vị thế mới.
  • Khi Margin miễn phí ở mức 0 hoặc ít hơn, các vị thế bổ sung không thể được mở.

Hãy tiếp tục tìm hiểu chủ đề liên quan đến Margin Level

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *