What is Margin Level?

“Margin Level” nghĩa là gì?

Mức ký quỹ là giá trị phần trăm (%) dựa trên số lượng Vốn chủ (Equity) so với Số tiền ký quỹ được sử dụng (Used Margin).

Mức ký quỹ cho bạn biết số tiền của mình có sẵn cho các giao dịch mới.

Mức ký quỹ càng cao, số tiền ký quỹ miễn phí (Free Margin) bạn có sẵn để giao dịch càng nhiều.

Mức ký quỹ càng thấp, số tiền ký quỹ miễn phí có sẵn để giao dịch càng ít, điều này có thể dẫn đến một thứ gì đó rất tệ như Margin Call hoặc Stop Out (sẽ được thảo luận sau).

Cách tính mức ký quỹ

Dưới đây là cách tính Mức ký quỹ :

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%

Nền tảng giao dịch của bạn sẽ tự động tính toán và hiển thị Mức ký quỹ của bạn.

Nếu bạn không có bất kỳ giao dịch nào được mở, Mức ký quỹ của bạn sẽ là KHÔNG.

Mức ký quỹ rất quan trọng. Các nhà môi giới ngoại hối sử dụng các mức ký quỹ để xác định xem bạn có thể mở các vị thế bổ sung hay không.

Các nhà môi giới khác nhau đặt giới hạn Mức ký quỹ khác nhau, nhưng hầu hết các nhà môi giới đặt giới hạn này ở mức 100% .

Điều này có nghĩa là khi Vốn chủ của bạn bằng hoặc thấp hơn Số tiền ký quỹ đã sử dụng, bạn sẽ KHÔNG thể mở bất kỳ vị thế mới nào.

Nếu bạn muốn mở các vị thế mới, trước tiên bạn sẽ phải đóng các vị thế hiện có.

Ví dụ # 1: Mở vị thế mua USD / JPY 1 mini lot

Giả sử bạn có số dư tài khoản là 1.000 đô la .

Số dư tài khoản

Bước 1: Tính tiền ký quỹ bắt buộc

Bạn muốn mua USD / JPY với 1 mini lot (10.000 đơn vị). Yêu cầu ký quỹ là 4% .

Bạn cần bao nhiêu tiền ký quỹ (Số tiền ký quỹ bắt buộc) để mở vị thé?

Vì USD là tiền tệ cơ sở. 1 mini lot này là 10.000 đô la, có nghĩa Notional Value là 10.000 đô la .

Required Margin = Notional Value x Margin Requirement
$400 = $10,000 x .04

Giả sử tài khoản giao dịch của bạn có mệnh giá bằng USD, vì Yêu cầu ký quỹ là 4% , Số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là $ 400 .

Ví dụ ký quỹ bắt buộc

Bước 2: Tính toán ký quỹ đã sử dụng

Ngoài giao dịch chúng ta vừa tham gia, không có giao dịch nào khác đang mở.

Vì chúng ta chỉ có một vị thế duy nhất mở, Số tiền ký quỹ được sử dụng sẽ giống như Số tiền ký quỹ bắt buộc.

Ví dụ ký quỹ được sử dụng

Bước 3: Tính vốn chủ

Hãy giả sử rằng giá đã thay đổi một chút có lợi cho bạn và vị thế của bạn hiện đang giao dịch ở mức hòa vốn.

Điều này có nghĩa  Floating P/L là $ 0 .

Hãy tính toán Vốn chủ:

Equity = Account Balance + Floating Profits (or Losses)
$1,000 = $1,000 + $0

Vốn chủ trong tài khoản của bạn hiện là $ 1.000 .

Vốn chủ sở hữu với P / L hòa vốn

Bước 4: Tính mức ký quỹ

Chúng ta đã biết Vốn chủ, bây giờ chúng ta có thể tính Mức ký quỹ:

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%
250% = ($1,000 / $400) x 100%

Mức ký quỹ là 250% .Mức ký quỹ

Nếu Mức ký quỹ là 100% hoặc ít hơn, hầu hết các sàn giao dịch sẽ không cho phép bạn mở các giao dịch mới.Không có thêm giao dịch

Trong ví dụ trên, vì Mức ký quỹ hiện tại của bạn là 250%, cao hơn 100%, bạn vẫn có thể mở các giao dịch mới.

Hãy tưởng tượng Margin Level là đèn giao thông.Đèn xanhMiễn là Mức ký quỹ trên 100%, thì tài khoản của bạn có đèn xanh lá cây để tiếp tục mở các giao dịch mới.

Tóm tắt

Trong bài học này, chúng ta đã học về những điều sau đây:

  • Mức ký quỹ là tỷ lệ giữa Vốn chủ và Số tiền ký quỹ được sử dụng. Nó được biểu thị dưới dạng phần trăm (%).
  • Ví dụ: nếu Vốn chủ của bạn là 5.000 đô la và Số tiền ký quỹ được sử dụng là 1.000 đô la, Mức ký quỹ là 500%.

Hãy tiếp tục và tìm hiểu về khái niệm Margin Call Level.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *