What is Margin?

Ký quỹ là gì?

Khi giao dịch ngoại hối, bạn chỉ cần đưa ra một lượng vốn nhỏ để mở và duy trì vị thế mới.

Lượng vốn này được gọi là ký quỹ (margin).

Ví dụ: nếu bạn muốn mua USD / JPY trị giá 100.000 đô la , bạn không cần phải đưa ra toàn bộ số tiền, bạn chỉ cần đưa ra một phần, như 3.000 đô la. Số tiền thực tế phụ thuộc vào nhà môi giới ngoại hối hoặc nhà cung cấp CFD của bạn.

Tiền ký quỹ có thể được coi là một khoản ký gửi thiện chí hoặc tài sản thế chấp cần thiết để mở một vị thế và giữ cho nó mở.

Ký quỹ KHÔNG phải là một khoản phí hoặc chi phí giao dịch.

Tiền ký quỹ chỉ đơn giản là một phần tiền mà nhà môi giới dành ra trong số dư tài khoản của bạn để giữ cho giao dịch của bạn mở và để đảm bảo rằng bạn có thể bù đắp tổn thất tiềm năng của giao dịch.

Phần này được  “used” hoặc “locked up” trong thời gian giao dịch cụ thể.

Sau khi giao dịch được đóng lại, tiền ký quỹ được “freed” or “released” trở lại tài khoản của bạn và giờ có thể được sử dụng một lần nữa để mở các giao dịch mới.

Yêu cầu ký quỹ (Margin Requirement) là gì?

Tiền ký quỹ được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) của “full position size”. còn được gọi là “Notional Value” của vị thế bạn muốn mở.

Bạn có thể thấy các yêu cầu ký quỹ như 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10% hoặc cao hơn.

Tỷ lệ phần trăm này (%) được gọi là Yêu cầu ký quỹ .

Dưới đây là một số ví dụ về yêu cầu ký quỹ đối với một số cặp tiền:

Cặp tiền tệ Yêu cầu ký quỹ
EUR/USD 2%
GBP / USD 5%
USD/JPY 4%
EUR / AUD 3%

Ký quỹ bắt buộc (Required Margin) là gì?

Khi ký quỹ được thể hiện dưới dạng một lượng tiền tệ cụ thể trong tài khoản của bạn, số tiền này được gọi là Tiền ký quỹ bắt buộc.

MỖI vị thế bạn mở sẽ có số tiền Ký quỹ bắt buộc riêng, con số này phải bị “locked up”.

Số tiền ký quỹ bắt buộc còn được gọi là  Tiền ký quỹ , Số tiền ký quỹ hoặc  Số tiền ký quỹ ban đầu (Deposit MarginEntry Margin, hoặc Initial Margin.)

Chúng ta hãy nhìn vào một giao dịch EUR / USD (euro so với đô la Mỹ) điển hình. Để mua hoặc bán 100.000 EUR / USD mà không cần đòn bẩy sẽ yêu cầu nhà giao dịch đưa 100.000 đô la vào tài khoản, toàn bộ giá trị của vị thế.

Nhưng với Yêu cầu ký quỹ là 2% , chỉ cần 2.000 đô la (Số tiền ký quỹ bắt buộc ) các nhà giao dịch sẽ được mở và duy trì vị thế 100.000 EUR / USD đó.

Yêu cầu ký quỹ 2%

Ví dụ # 1: Mở vị thế mua USD / JPY

Giả sử bạn đã gửi 1.000 đô la vào tài khoản của mình và muốn mua USD / JPY với 1 mini lot (10.000 đơn vị).

Bạn cần bao nhiêu tiền để mở vị thế này?

Ví dụ về ký quỹ bắt buộc của USDJPY

Vì USD là tiền tệ cơ sở. Mini lot này là 10.000 đô la, có nghĩa Notional Value của vị thế là 10.000 đô la .

Giả sử tài khoản giao dịch của bạn có mệnh giá bằng USD, vì Yêu cầu ký quỹ là 4% , Số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là $ 400.

Ví dụ ký quỹ bắt buộc

Ví dụ # 2: Mở một vị thế mua GBP / USD

Giả sử bạn đã gửi $ 1.000 trong tài khoản của mình và muốn mua GBP / USD ở mức 1.30000 với 1 mini lot (10.000 đơn vị).

Bạn cần bao nhiêu tiền để mở vị thế này?

Vì GBP là tiền tệ cơ sở, nên mini lot này là 10.000 bảng, có nghĩa Notional Value của vị thế này là 13.000 đô la .

Giả sử tài khoản giao dịch của bạn có mệnh giá bằng USD, vì Yêu cầu ký quỹ là 5% , Số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là $ 650 .

Ví dụ ký quỹ bắt buộc w / GBPUSD

Ví dụ # 3: Mở vị thế mua EUR / AUD

Giả sử bạn muốn mua 1 mini lot cặp EUR / AUD (10.000 đơn vị).

Bạn cần bao nhiêu tiền để mở vị thế này?

Ví dụ ký quỹ bắt buộc EURAUD

Giả sử tài khoản giao dịch của bạn có mệnh giá bằng USD, trước tiên bạn cần biết giá EUR / USD là bao nhiêu . Giả sử EUR / USD đang giao dịch ở mức 1.15000.

Vì EUR là tiền tệ cơ sở, mini lot này là 10.000 euro, có nghĩa Notional Value của vị thế là $ 11,500 .

Vì Yêu cầu Ký quỹ là 3% , Số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là $ 345 .

Ví dụ ký quỹ bắt buộc w / EURAUD

Cách tính số tiền ký quỹ cần thiết

Khi giao dịch với tiền ký quỹ, số lượng tiền ký quỹ (“Required Margin”) cần thiết để giữ một vị thế mở được tính bằng tỷ lệ phần trăm  (“Margin Requirement”) của kích thước vị thế (“Notional Value”).

Số tiền ký quỹ bắt buộc cụ thể được tính theo đơn vị tiền tệ cơ sở của cặp tiền được giao dịch.

Nếu loại tiền cơ sở khác loại tiền tệ trong tài khoản giao dịch của bạn , thì Số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ được chuyển đổi thành mệnh giá tài khoản (account denomination) của bạn .

Dưới đây là công thức để tính Số tiền ký quỹ bắt buộc:

Nếu tiền tệ cơ sở GIỐNG tiền tệ trong tài khoản của bạn:

Required Margin = Notional Value x Margin Requirement

Nếu loại tiền cơ sở khác so với loại tiền trong tài khoản của bạn:

Required Margin = Notional Value x Margin Requirement
x Exchange Rate Between Base Currency and Account Currency

Lý do duy nhất cho việc cần có tiền trong tài khoản của bạn là để đảm bảo bạn có đủ tiền ký quỹ sử dụng cho giao dịch.

Khi nói đến giao dịch ngoại hối, khả năng mở giao dịch của bạn không nhất thiết phải dựa trên số tiền trong số dư tài khoản của bạn. Chính xác hơn, nó dựa trên số tiền bạn có .

Điều này có nghĩa là nhà môi giới của bạn luôn tìm cách xem bạn có đủ tiền ký quỹ trong tài khoản của mình hay không , điều này thực sự có thể khác với số dư tài khoản của bạn.

Nếu điều này nghe có vẻ khó hiểu, đừng lo lắng. Nó sẽ bắt đầu có ý nghĩa hơn khi chúng ta thực hành.

Tóm tắt

Trong bài học này, chúng ta đã học về những điều sau đây:

  • Yêu cầu ký quỹ là số tiền ký quỹ cần thiết để mở một vị thế. Nó được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) của kích thước “full position” hoặc “Notional Value” của vị thế bạn muốn mở.
  • Số tiền ký quỹ bắt buộc là số tiền được đặt sang một bên và “locked up”khi bạn mở một vị thế.

Hãy tiếp tục tìm hiểu về khái niệm Margin được sử dụng (Used Margin)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *