What is Unrealized P/L and Floating P/L?

Trên nền tảng giao dịch, bạn sẽ thấy một cái gì đó ghi là “Unrealized P/L” hoặc “Floating P/L” với các số màu xanh lá cây hoặc đỏ bên cạnh chúng.

Trong bài học này, chúng tôi sẽ giải thích Unrealized P/L và Floating P/L là gì.

Khi giao dịch, thực tế có hai loại lãi hoặc lỗ khác nhau , còn được gọi là loại “P/L” (“profit / loss”)

Cả hai đều quan trọng. Hãy thảo luận về sự khác biệt giữa chúng

Unrealized P/L

Unrealized P/L đề cập đến lợi nhuận hoặc thua lỗ được giữ trong các vị thế mở hiện tại của bạn.

Điều này tương đương với lãi hoặc lỗ được nhìn thấy nếu tất cả các vị thế mở của bạn bị đóng ngay lập tức .

Unrealized P/L còn được gọi là “Floating P/L” vì giá trị thay đổi liên tục do vị thế của bạn vẫn mở.

Lãi và lỗ nổi

Unrealized P/L liên tục dao động (hoặc “floats”) với giá thị trường hiện tại nếu bạn có vị thế mở.

Ví dụ: nếu bạn hiện có unrealized profit, nếu giá di chuyển ngược lại, lợi nhuận này có thể trở thành unrealized loss.

Ví dụ: Floating Loss

Giả sử tài khoản của bạn bằng USD và bạn hiện đang mua 10.000 đơn vị EUR / USD tại 1,15000 .

Tỷ giá hối đoái hiện tại của EUR / USD là 1,13000 .

Hãy tính Floating P/L của vị thế:

Floating P/L = Kích thước vị thế x (Giá hiện tại - Giá vào lệnh) 
Floating P/L = 10.000 x (1.13000 - 1.15000) 
-200 = 10,000 x (- 0.0200)

Vị thế giảm 200 pips .

Vì bạn đang giao dịch mini lot, mỗi pip trị giá $ 1.

Vậy, hiện tại bạn có Floating Loss $ 200  (200 pips x $ 1).

Ví dụ tổn thất nổi

Đó là một  Floating Loss vì bạn chưa đóng giao dịch.

Thông thường, khi một khoản lỗ vẫn còn “floating”, bạn đang hy vọng rằng giá sẽ quay vòng.

Nếu EUR / USD tăng cao hơn giá vào lệnh ban đầu của bạn thành 1.16000, thì bạn sẽ có  Floating Profit.

Vị thế bây giờ đã tăng 100 pips .

Vì bạn đang giao dịch mini lot, mỗi pip trị giá $ 1.

Vậy, hiện tại bạn có Floating Profit là 100 đô la (100 pips x $ 1).

Ví dụ về lợi nhuận thả nổi

Realized P/L

Một Realized Profit là lợi nhuận đến từ một cú trade đã hoàn thành.

Tương tự với việc thua lỗ.

Một  Realized Loss là khoản lỗ đến từ một giao dịch đã hoàn thành.

Nói cách khác, lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn chỉ được thực hiện khi các vị thế được ĐÓNG.

Đây là lần duy nhất khi số dư tài khoản của bạn thay đổi để phản ánh bất kỳ khoản lãi hay lỗ nào.

Nếu bạn đóng một vị thế có lợi nhuận, số dư tài khoản của bạn sẽ tăng lên . Nếu bạn đóng với thua lỗ, thì số dư tài khoản của bạn sẽ giảm .

Ví dụ: Realized Loss

Giả sử tài khoản của bạn bằng USD và hiện đang mua 10.000 đơn vị EUR / USD, tại 1,15000.

Tỷ giá hối đoái hiện tại của EUR / USD là 1,13000 .

Hãy tính Floating P/L của vị thế:

Floating P/L = Kích thước vị trí x (Giá hiện tại - Giá nhập) 
Floating P/L = 10.000 x (1.13000 - 1.15000) 
-200 = 10,000 x (- 0.0200)

Vị thế giảm 200 pips .

Vì bạn đang giao dịch mini lot, mỗi pip trị giá $ 1.

Vậy, hiện tại bạn có Floating Loss $ 200 (200 pips x $ 1).Ví dụ tổn thất nổi

Đó là một floating loss vì bạn chưa đóng giao dịch.

Nhưng bạn không thể để mất nữa và quyết định đóng cửa giao dịch ngay lúc đó.Ví dụ tổn thất thực hiệnBạn đã realized khoản lỗ $ 200 và tiền mặt được LẤY RA  từ số dư tài khoản của bạn .

Khi bạn mở giao dịch, bạn có 1.000 đô la  làm Balance của mình.

Nhưng sau khi bạn đóng giao dịch với khoản lỗ $ 200 , Số dư của bạn hiện là $ 800 .

Balance Floating P/L
TRƯỚC $1,000 -$200
SAU $800

Ví dụ: Realized Profit

Giả sử tài khoản của bạn bằng USD và bạn hiện đang mua 10.000 đơn vị EUR / USD, tại 1,15000

Tỷ giá hối đoái hiện tại của EUR / USD là 1,16000 .

Hãy tính Floating P/L của vị thế:

Floating P/L = Kích thước vị thế x (Giá hiện tại - Giá nhập)
Floating P/L = 10.000 x (1.6000 - 1.15000) 

100 = 10,000 x (0.0100)

Vị thế tăng 100 pips .

Và vì bạn đang giao dịch mini lot, mỗi pip trị giá $ 1.

Vì vậy, hiện tại bạn có  Floating Profit là 100 đô la  (100 pips x $ 1).Ví dụ về lợi nhuận thả nổiĐó là floating profit vì bạn chưa đóng giao dịch.

Bạn nghe thấy một giọng nói từ đâu đó rằng hãy thoát khỏi giao dịch của bạn.

Vì vậy, bạn đóng giao dịch.

Bạn đã nhận được khoản lãi $ 100 và tiền mặt được THÊM vào số dư tài khoản của bạn.

Khi bạn mở giao dịch, bạn có 1.000 đô la  làm Balance của mình.

Nhưng sau khi bạn đóng giao dịch với mức lãi 100 đô la , Số dư của bạn hiện là 1.100 đô la.

Balance Floating P/L
TRƯỚC $1,000 +$100
SAU $1,100

Lợi nhuận không phải là thật cho đến khi nó được thực hiện (Realized)

Sự khác biệt giữa lợi nhuận đã thực hiện (realized) và chưa thực hiện (unrealized) rất mong manh, nhưng nó có thể mang nghĩa là sự khác biệt giữa giao dịch có lợi nhuận hoặc giao dịch thua lỗ.

Điều quan trọng đối với các nhà giao dịch là phải biết rõ cách phân biệt giữa “realized” P/L và “unrealized” P/L

  • Lợi nhuận thực hiện là lợi nhuận đã được chuyển đổi thành tiền mặt và THÊM vào số dư tài khoản của bạn .
  • Khoản lỗ thực hiện là khoản lỗ đã được chuyển đổi thành tiền mặt và LẤY RA từ số dư tài khoản của bạn .

Nói cách khác, để nhận ra lợi nhuận từ một giao dịch bạn đã thực hiện, bạn phải nhận được tiền mặt chứ không chỉ đơn giản là quan sát sự tăng lên trong giao dịch khi chưa thoát khỏi giao dịch.

Unrealized profit là lợi nhuận trên lý thuyết hoặc lợi nhuận trên giấy tờ hiện đang có sẵn, nhưng có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào nếu giá di chuyển khác hướng so với giao dịch.

Khi nói đến tình yêu, hãy nghĩ về một ai đó đã bỏ đi. Vào một thời điểm trong cuộc đời của bạn, anh ấy hoặc cô ấy là một người phối ngẫu không thực hiện được (“unrealized” spouse.)

Forex tình yêu

Bạn chưa bao giờ xây dựng lòng can đảm để đặt ra câu hỏi và bây giờ bạn sẽ mãi mãi đau lòng khi nhận ra sự mất mát (“realized” loss) của người bạn đời hoàn hảo.

Đây chính xác là những gì đã xảy ra với Bob.

Bob nhà giao dịch ngoại hối

Cho đến ngày nay, Bob vẫn độc thân.

Bài học cuộc sống này từ câu chuyện tình buồn của Bob có thể được áp dụng cho giao dịch.

Nếu bạn chưa rời khỏi vị thế của mình và “realized” lợi nhuận của bạn, bạn vẫn có thể mất một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận của mình.

Realized profit là lợi nhuận thực tế không còn có thể bị ảnh hưởng bởi thay đổi giá vì nó không còn là một phần của hoạt động giao dịch

Đó là tiền thật được thêm vào Số dư của bạn và có thể rút từ tài khoản giao dịch để chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Tóm tắt

Trong bài học này, chúng ta đã học về những điều sau đây:

  • Unrealized P/L hoặc Floating P/L đề cập đến lợi nhuận hoặc thua lỗ được giữ trong các vị thế mở hiện tại của bạn.
  • Realized P/L đề cập đến lợi nhuận hoặc thua lỗ từ một giao dịch hoàn thành.

Hãy tiếp tục và tìm hiểu về khái niệm margin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *