Forex Time Frames

Khung thời gian giao dịch Forex được hiển thị trên biểu đồ của bạn. Không có khung thời gian tốt nhất – tất cả chúng đều hữu ích cho các mục đích khác nhau.

Các mẫu hình nến cho đến nay là loại biểu đồ được sử dụng phổ biến. Từ giờ trở đi, bất kỳ ví dụ nào tôi đưa ra cũng sẽ sử dụng biểu đồ nến vì dễ đọc nhất. Chúng cũng cung cấp rất nhiều thông tin mà bạn sẽ tìm hiểu dần sau này.

Khung thời gian từ thấp đến cao

Tất cả các biểu đồ bạn thấy khi giao dịch Forex đều có khung thời gian.

Trong phần trước bạn đã thấy biểu đồ nến trông như thế nào – một loạt nến được vẽ trên biểu đồ. Khung thời gian của biểu đồ chỉ đơn giản là độ dài của mỗi cây nến .

Bên dưới là biểu đồ 1 giờ (thường được viết là biểu đồ “1 hr” hay “Hourly chart”).

khung thời gian biểu đồ trong Forex

Mỗi cây nến trên biểu đồ 1 giờ ở trên đã mở đúng 1 giờ. Những gì xảy ra là:

  1. Cây nến trước đó đóng lại và ngay lập tức một cái mới mở ra.
  2. Cây nến mới di chuyển lên xuống trong một giờ.
  3. Cây nến đóng lại và một cái mới mở ngay lập tức, lặp lại quá trình một lần nữa.

Bạn có thể tạo ra các biểu đồ với khung thời gian thấp hơn – 1 giây chẳng hạn. Bạn sẽ nhìn thấy một nến mới trên mỗi giây! Bạn cũng có thể tạo ra các biểu đồ với khung thời gian cao hơn như biểu đồ hàng tháng, trong đó một cây nến mở vào đầu tháng và đóng lại vào cuối tháng. Mỗi nến sẽ đại diện cho cả tháng. Các trader sử dụng toàn bộ khung thời gian Forex cho giao dịch của họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *