Đường xu hướng có lẽ là hình thức phân tích kỹ thuật phổ biến nhất trong giao dịch ngoại hối. Chúng có lẽ là một trong những thứ không được sử dụng nhiều lại tốt hơn. Nếu được vẽ chính xác, chúng có thể chính xác như bất kỳ phương pháp nào khác. Thật không may, hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối không vẽ chúng một cách chính xác hoặc cố gắng làm cho đường này phù hợp với thị trường.Ví dụ về đường xu hướng Ở dạng cơ bản nhất của chúng, một đường xu hướng tăng được vẽ dọc theo đáy của các khu vực hỗ trợ dễ nhận biết (thung lũng). Trong một xu hướng giảm , đường xu hướng được vẽ dọc theo đỉnh của các vùng kháng cự dễ dàng xác định (các đỉnh).

Làm thế nào để vẽ đường xu hướng?

Để vẽ đường xu hướng đúng cách, tất cả những gì bạn phải làm là xác định hai đỉnh hoặc đáy chính và kết nối chúng. Cái gì tiếp theo? Không có gì. Uhh, thật không? Đúng, nó rất đơn giản. Dưới đây là các đường xu hướng! Hãy nhìn những con sóng đó! Ví dụ về đường xu hướng Forex: xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng đi ngang

Các loại xu hướng

Có ba loại xu hướng:
  1. Xu hướng tăng (higher lows)
  2. Xu hướng giảm (lower highs)
  3. Xu hướng đi ngang - sideway (ranging)

Dưới đây là một số điều quan trọng cần nhớ khi sử dụng các đường xu hướng trong forex:

Phải mất ít nhất hai đỉnh hoặc đáy để vẽ đường xu hướng hợp lệ nhưng phải mất BA để xác nhận đường xu hướng.Đường xu hướng bạn vẽ CÀNG DỐC, nó sẽ càng kém tin cậy và càng có nhiều khả năng nó sẽ bị phá vỡ. Giống như các mức hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang, các đường xu hướng trở nên mạnh hơn khi chúng được kiểm tra nhiều lần hơn. Và quan trọng nhất, ĐỪNG BAO GIỜ vẽ đường xu hướng bằng cách buộc chúng phù hợp với thị trường. Nếu chúng không phù hợp, thì đường xu hướng đó không phải là hợp lệ!