Trading Scenario: Mức gọi ký quỹ ở mức 100% và mức dừng ở 50%

bởi CHN Admin

2019-12-25 02:11:10

Chia sẻ lên:


Trading Scenario: Mức gọi ký quỹ ở mức 100% và mức dừng ở 50%

Các nhà môi giới ngoại hối nhỏ lẻ và các nhà cung cấp CFD có chính sách margin call khác nhau. Một số chỉ hoạt động với Margin Calls, trong khi một số khác xác định  Margin Call và Stop Out Levels riêng biệt.

Trong bài học trước , chúng ta đã trải qua một kịch bản giao dịch, trong đó bạn sử dụng nhà môi giới chỉ hoạt động với Cuộc gọi ký quỹ .

Trong bài học này, chúng ta sẽ trải qua một kịch bản giao dịch thực tế nơi nhà môi giới hoạt động với cả Margin Call Level và Stop Out Level.

Nhà môi giới xác định Margin Call Level ở mức 100% và Stop Out Level ở mức 50% .

Điều gì xảy ra với tài khoản ký quỹ của bạn khi đang giao dịch bị trục trặc khủng khiếp?

Hãy cùng tìm hiểu!

Mức gọi ký quỹ 100% mức dừng 50%

Bước 1: Gửi tiền vào tài khoản giao dịch

Số dư tài khoảnGiả sử bạn gửi $ 10.000 vào tài khoản giao dịch của mình. Bây giờ bạn có số dư tài khoản 10.000 đô la.

Đây là giao diện tài khoản giao dịch của bạn:

Long / Short FX Pair Position Size Entry Price Current Price Margin Level Equity Used Margin Free Margin Balance Floating P/L
          $10,000 $10,000 $10,000

Bước 2: Tính số tiền ký quỹ bắt buộc

Bạn muốn mua GBP / USD  ở 1.30000 và mở 1 lot tiêu chuẩn (100.000 đơn vị). Yêu cầu ký quỹ là 5% .

Bạn cần bao nhiêu tiền ký quỹ (Số tiền ký quỹ bắt buộc) để mở vị thế?

Vì tài khoản giao dịch của chúng ta có mệnh giá bằng USD, ta cần chuyển đổi giá trị của GBP sang USD để xác định Notional Value của giao dịch.

£1 = $1.30

£100,000 = $130,000

Notional Value là 130.000 đô la .

Bây giờ ta có thể tính Số tiền ký quỹ bắt buộc :

Required Margin = Notional Value x Margin Requirement
$6,500 = $130,000 x .05

Giả sử tài khoản giao dịch của bạn có mệnh giá bằng USD, vì Yêu cầu ký quỹ là 5% , Số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là $ 6.500 .Ký quỹ bắt buộc

Bước 3: Tính toán ký quỹ đã sử dụng

Ngoài giao dịch chúng ta vừa tham gia, không có giao dịch nào khác mở.Ký quỹ đã sử dụng

Vì chúng ta chỉ mở một vị thế ĐƠN LẺ, nên Số tiền ký quỹ được sử dụng sẽ giống như Số tiền ký quỹ bắt buộc.

Bước 4: Tính vốn chủ

Hãy giả sử rằng giá đã thay đổi một chút có lợi cho bạn và vị thế hiện đang giao dịch ở mức hòa vốn .

Điều này có nghĩa là P / L thả nổi của bạn là $ 0 .

Hãy tính Vốn chủ:

Equity = Balance + Floating Profits (or Losses)
$10,000 = $10,000 + $0

Vốn chủ trong tài khoản của bạn hiện là 10.000 đô la .Công bằng

Bước 5: Tính tiền ký quỹ miễn phí

Chúng ta đã biết Vốn chủ, bây giờ ta có thể tính Số tiền ký quỹ miễn phí:

Free Margin = Equity - Used Margin
$3,500 = $10,000 - $6,500

Số tiền ký quỹ miễn phí là $ 3.500 .Lề miễn phí

Bước 6: Tính mức ký quỹ

Chúng ta đã biết Vốn chủ, bây giờ ta có thể tính Mức ký quỹ:

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%
154% = ($10,000 / 6,500) x 100%

Mức ký quỹ là 154% .Mức ký quỹTại thời điểm này, đây là cách số liệu tài khoản của bạn sẽ hiển thị:

Long / Short FX Pair Position Size Entry Price Current Price Margin Level Equity Used Margin Free Margin Balance Floating P/L
          $10,000 $10,000
Long GBP/USD 100,000 1.30000 1.30000 154% $10,000 $6,500 $3,500 $10,000 $0

GBP / USD giảm 400 pip!

Giá chống lại bạn!

GBP / USD giảm 400 pip và hiện đang giao dịch ở mức 1.26000. 

Hãy xem tài khoản của bạn bị ảnh hưởng như thế nào.Gọi ký quỹ!  GBPUSD giảm 400 pips!

Ký quỹ đã sử dụng

Bạn sẽ nhận thấy rằng Used Margin đã thay đổi .

Bởi vì tỷ giá hối đoái đã thay đổi, Notional Value của vị thế đã thay đổi.

Điều này đòi hỏi phải tính toán lại Số tiền ký quỹ bắt buộc.

Bất cứ khi nào có sự thay đổi về giá cho GBP / USD, Số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ thay đổi.

Với GBP / USD hiện giao dịch ở mức 1.26000 (thay vì 1.30000), hãy xem Số tiền ký quỹ cần thiết là bao nhiêu để giữ vị thế mở.

Vì tài khoản giao dịch của chúng ta có mệnh giá bằng USD, chúng ta cần chuyển đổi giá trị của GBP sang USD để xác định Notional Value  của giao dịch.

£1 = $1.26 

£100,000 = $126,000

Notional Value là $ 126.000 .

Trước đây, Notional Value là 130.000 USD. Vì GBP / USD đã giảm, có nghĩa là GBP đã suy yếu . Và vì tài khoản của bạn có mệnh giá bằng USD, điều này khiến Notional Value của vị thế giảm.

Bây giờ chúng ta có thể tính Số tiền ký quỹ bắt buộc:

Required Margin = Notional Value x Margin Requirement
$6300 = $126,000 x .05

Lưu ý rằng vì Notional Value đã giảm, nên Số tiền ký quỹ bắt buộc cũng vậy.

Vì Yêu cầu Ký quỹ là 5% , Số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là $ 6,300 .

Trước đây, Số tiền ký quỹ bắt buộc là $ 6.500 (khi EUR / USD được giao dịch ở mức 1.30000).

Used Margin được cập nhật để phản ánh các thay đổi trong Số tiền ký quỹ bắt buộc cho mỗi vị thế mở.

Trong ví dụ này, vì bạn chỉ có một vị thế mở, Số tiền ký quỹ được sử dụng sẽ bằng với Số tiền ký quỹ bắt buộc mới.

P / L thả nổi

GBP / USD đã giảm từ 1.30000 xuống 1.26000 , chênh lệch 400 pip.

Vì bạn đang giao dịch 1 lot, nên 1 pip di chuyển bằng 10 đô la.

Điều này có nghĩa là bạn có Floating Loss là 4.000 đô la .

Floating P/L = (Current Price - Entry Price) x 10,000 x $X/pip
 - 4.000 đô la = (1.26000 - 1.30000) x 10.000 x 10 đô la / pip

Equity

Vốn chủ của bạn hiện là $ 6.000 .

Equity = Balance + Floating P/L
$6,000 = $10,000 + (-$4,000)

Free Margin

Số tiền ký quỹ tự do của bạn hiện là - $ 300 .

Free Margin = Equity - Used Margin
-$300 = $6,000 - $6,300

Margin Level

Mức ký quỹ của bạn đã giảm xuống 95% .

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%
95% = ($6,000 / $6,300) x 100%

Margin Call Level khi Mức ký quỹ là 100%.

Mức ký quỹ của bạn hiện vẫn dưới 100%!

Cảnh báo cuộc gọi ký quỹ

Tại thời điểm này, bạn sẽ nhận được một cuộc gọi ký quỹ!

Đây là một CẢNH BÁO rằng giao dịch của bạn có nguy cơ bị đóng tự động.

Giao dịch của bạn sẽ vẫn mở nhưng bạn sẽ KHÔNG thể mở các vị thế mới trừ khi Mức ký quỹ tăng trên 100%.

Số liệu tài khoản

Số liệu tài khoản của bạn sẽ trông như thế này trên nền tảng giao dịch:

Long / Short FX Pair Position Size Entry Price Current Price Margin Level Equity Used Margin Free Margin Balance Floating P/L
          $10,000 $10,000 $10,000
Long GBP/USD 100,000 1.30000 1.30000 154% $10,000 $6,500 $3,500 $10,000 $0
Long GBP/USD 100,000 1.30000 1.26000 95% $6,000 $6,300 -$300 $10,000 -$4,000

GBP / USD giảm thêm 290 pips!

Giá chống lại bạn!

GBP / USD giảm thêm 290 pips và hiện đang giao dịch ở mức 1.23100 .Dừng lại ra!  GBPUSD giảm thêm 290 pips!

Used Margin

Với GBP / USD hiện giao dịch ở mức 1.23100  (thay vì 1.26000), hãy xem Số tiền ký quỹ cần thiết là bao nhiêu để giữ vị thế mở.

Vì tài khoản giao dịch của chúng ta có mệnh giá bằng USD, ta cần chuyển đổi giá trị của GBP sang USD để xác định Notional Value của giao dịch.

£1 = $1.23100 

£100,000 = $123,100

Notional Value là $ 123,100 .

Bây giờ chúng ta có thể tính Số tiền ký quỹ bắt buộc:

Required Margin = Notional Value x Margin Requirement
$6,155 = $123,100 x .05

Lưu ý rằng vì Notional Value đã giảm, nên Số tiền ký quỹ bắt buộc cũng vậy.

Vì Yêu cầu Ký quỹ là 5% , Số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là $ 6.155 .

Trước đây, Số tiền ký quỹ bắt buộc là 6.300 đô la (khi GBP / USD giao dịch ở mức 1.26000).

Used Margin được cập nhật để phản ánh các thay đổi trong Số tiền ký quỹ bắt buộc cho mỗi vị thế mở.

Trong ví dụ này, vì bạn chỉ có một vị thế mở, Số tiền ký quỹ được sử dụng sẽ bằng với Số tiền ký quỹ bắt buộc mới.

P / L thả nổi

EUR / USD hiện đã giảm từ 1.30000 xuống 1.23100 , chênh lệch 690 pips.

Vì bạn đang giao dịch 1 lot, nên 1 pip di chuyển bằng 10 đô la.

Điều này có nghĩa là bạn có Floating Loss $ 6,900 .

Floating P/L = (Current Price - Entry Price) x 10,000 x $X/pip
 - $ 6,900 = (1.23100 - 1.30000) x 10.000 x $ 10 / pip

Equity

Vốn chủ của bạn hiện là $ 3.100 .

Equity = Balance + Floating P/L
$3,100 = $10,000 + (-$6,900)

Free Margin

Số tiền ký quỹ tự do của bạn hiện là - $ 3.055 .

Free Margin = Equity - Used Margin
-$3,055 = $3,100 - $6,155

Mức ký quỹ

Mức ký quỹ của bạn đã giảm xuống 50% .

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%
50% = ($3,100 / $6,155) x 100%

Tại thời điểm này, Mức ký quỹ của bạn hiện ở dưới mức Stop Out

Số liệu tài khoản

Đây là cách số liệu tài khoản của bạn thể hiện trong nền tảng giao dịch:

Long / Short FX Pair Position Size Entry Price Current Price Margin Level Equity Used Margin Free Margin Balance Floating P/L
          $10,000 $10,000 $10,000
Long GBP/USD 100,000 1.30000 1.30000 154% $10,000 $6,500 $3,500 $10,000 $0
Long GBP/USD 100,000 1.30000 1.26000 95% $6,000 $6,300 -$300 $10,000 -$4,000
Long GBP/USD 100,000 1.3000 1.23100 50% $3,100 $6,155 -$3,055 $10,00 -$6,900

STOP OUT!

Ngừng giao dịch

Stop Out Level là khi mức ký quỹ giảm xuống 50%

Tại thời điểm này, Mức ký quỹ của bạn đã đạt đến Stop Out Level!

Nền tảng giao dịch của bạn sẽ tự động thực hiện Stop Out.

Điều này có nghĩa giao dịch sẽ được tự động đóng theo giá thị trường.

  1. Used Margin sẽ được “released”
  2. Floating Loss sẽ được “realized”.

Balance sẽ được cập nhật để phản ánh Realized Loss

Giờ đây, tài khoản của bạn không có vị thế mở và đang “flat”, nên Free Margin, Equity và Balance sẽ giống nhau.

Không có Margin Level hoặc Floating P/L vì không có vị thế mở.

Kết quả cuối cấp
Hãy xem tài khoản giao dịch của bạn thay đổi như thế nào từ đầu đến cuối.

Long / Short FX Pair Position Size Entry Price Current Price Margin Level Equity Used Margin Free Margin Balance Floating P/L
          $10,000 $10,000 $10,000
Long GBP/USD 100,000 1.30000 1.30000 154% $10,000 $6,500 $3,500 $10,000 $0
Long GBP/USD 100,000 1.30000 1.26000 95% $6,000 $6,300 -$300 $10,000 -$4,000
Long GBP/USD 100,000 1.3000 1.23100 50% $3,100 $6,155 -$3,055 $10,00 -$6,900
          $3,100 $3,100 $3,100

Trước khi giao dịch, bạn đã có 10.000 đô la tiền mặt. Bây giờ bạn còn lại với $ 3.100 !

Bạn đã mất 69% vốn của mình.

% Gain/Loss = ((Ending Balance - Starting Balance) / Starting Balance) x 100%
-69% = (($3,100 - $10,000) / $10,000) x 100%

Một số trader chịu tác dụng phụ khủng khiếp khi phát hiện giao dịch của họ đã được tự động thanh lý.

Cảnh báo thanh lý thương mại

Trong bài học tiếp theo, chúng tôi cung cấp một kịch bản giao dịch khác, nơi bạn cố gắng giao dịch ngoại hối chỉ với 100 đô la.

Có thể giao dịch với số tiền như vậy, nhưng có nên không? Tìm hiểu những gì đã xảy ra với các trader đã thử điều đó. Và nếu bạn yêu quý và tin tưởng CHN Team của bọn mình thì hãy đăng ký tài khoản Exness cũng như tham gia vào các group để được nhận tín hiệu miễn phí và hỗ trợ thông tin kịp thời nhé:

– Đăng ký Exness (Standard): http://bit.ly/Broker_Exness

– Nạp rút Siêu Nhanh, Tối thiểu nạp cực thấp, Đòn bẩy Vô Hạn – Hướng dẫn Exness: http://bit.ly/Exness_Huong_dan

- Hướng dẫn nạp rút: http://bit.ly/Exness_Nạp_Rút

– Link cho người ở nước ngoài (Standard): https://bit.ly/Broker_Exness_asia

– CHN Group Chat Telegram: https://t.me/CHNGroupFx

– Nhóm Tín Hiệu Telegram: https://t.me/CHN_Signal

– CHN Group Chat ở nước ngoài: https://t.me/CHNGroupFx_2

Cảm ơn các bạn ??
Hẹn gặp lại ở các bài tiếp theo

Đánh giá: 0/5 (0 lượt)

Chưa có bình luận


Sàn Forex CHN Dùng

Bài viết mới nhất

Bạn sẽ đến 1 giai đoạn nào đó mà bạn sẽ không còn quá lo sợ thị trường hay những thua lỗ nữa, đó là khi bạn đã tự tin với kiến thức, kinh nghiệm của mình khi cho ra những khoản lợi nhuận liên tục. Bây giờ, bạn muốn đưa giao dịch của mình lên một tầm cao mới, nhưng dường như bạn không thể cải thiện khả năng sinh lời của mình.

Tin tức luôn đóng 1 vai trò quan trọng khi quyết định sự biến động của thị trường ngoại hối. Những sự kiện, tin tức như về lạm phát, chính sách tiền tệ, nonfarm, … hay những công bố, quyết định của cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ. Có thể bạn đã biết rằng FED là 1 trong những tổ chức tài chính quyền lực nhất thế giới. Những tin tức, hay 1 công bố, quyết định nào đó được đưa ra từ FED đều có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường kinh tế và tài chính toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Trong bài viết này mình hướng dẫn các bạn cách nhận tín hiệu Forex trên điện thoại. CHN Team sẽ gửi tín hiệu Forex cho bạn thông qua điện thoại
Tâm lý trong giao dịch Forex quan trọng như thế nào?
Bill Williams là một nhà kinh doanh và phân tích nổi tiếng với hơn 40 năm kinh nghiệm giao dịch. Ông có đóng góp lớn vào sự phát triển của lý thuyết dự báo.
Charles Down - người sáng lập ra Wall Street Journal - đã phát triển một nhóm gồm 6 yếu tố tạo thành nền tảng của phân tích kỹ thuật hiện đại.
Lợi nhuận thu được trên thị trường Ngoại hối là phần thưởng cho việc gánh chịu rủi ro; và mức độ của nó sẽ tương đương với mức độ rủi ro khi đầu tư Forex

KIẾN THỨC

Xem thêm

Your Plugin chat code