Trading Scenario: Điều gì xảy ra nếu bạn giao dịch chỉ với 100 đô la?

bởi CHN Admin

2019-12-25 02:55:54

Chia sẻ lên:


Trading Scenario: Điều gì xảy ra nếu bạn giao dịch chỉ với 100 đô la?

Điều gì xảy ra nếu bạn mở một tài khoản giao dịch chỉ với 100 đô la ?

Hay  € 100 ? Hay  £ 100 ?

Vì giao dịch ký quỹ cho phép bạn mở tài khoản chỉ với một số tiền nhỏ, nên chắc chắn có thể bắt đầu giao dịch ngoại hối với khoản tiền gửi $ 100.

Nhưng bạn có nên?

Margin Call Bear Puzzled

Hãy xem điều gì có thể xảy ra nếu bạn làm như vậy.

Trong kịch bản giao dịch này, nhà môi giới của bạn có Margin Call Level ở mức 100%Stop Out Level ở mức 20% .

Bây giờ chúng ta đã biết Margin Call và Stop Out Levels là gì, hãy tìm hiểu xem giao dịch với $ 100 có khả thi hay không.

Bước 1: Gửi tiền vào tài khoản giao dịch

Số dư tài khoảnVì bạn là một big baller shot caller, bạn gửi $ 100 vào tài khoản giao dịch của mình.

Bây giờ bạn có số dư tài khoản là 100 đô la.

Đây là giao diện của tài khoản giao dịch:

Long / Short FX Pair Position Size Entry Price Current Price Margin Level Equity Used Margin Free Margin Balance Floating P/L
          $100 $100 $100

Bước 2: Tính số tiền ký quỹ bắt buộc

Bạn muốn bán EUR / USD ở mức 1.20000 với 5 micro lots (1.000 đơn vị x 5). Yêu cầu ký quỹ là 1% .

Bạn cần bao nhiêu tiền ký quỹ ( Bắt buộc phải ký quỹ ) để mở vị thế?

Vì tài khoản giao dịch của chúng ta có mệnh giá bằng USD, ta cần chuyển đổi giá trị của EUR sang USD để xác định Notional Value của giao dịch.

€1 = $1.20

€ 1.000 x 5 micro lots = € 5.000 

€5,000 = $6,000

Notional Value là 6.000 đô la .

Bây giờ chúng ta có thể tính Số tiền ký quỹ bắt buộc :

Required Margin = Notional Value x Margin Requirement
$60 = $6,000 x .01

Giả sử tài khoản giao dịch của bạn có mệnh giá bằng USD, vì Yêu cầu ký quỹ là 1% , Số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là 60 đô la .Ký quỹ bắt buộc

Bước 3: Tính toán ký quỹ đã sử dụng

Ký quỹ đã sử dụngNgoài giao dịch chúng ta vừa tham gia, không có giao dịch nào khác đang mở.

Vì chúng ta chỉ mở một vị thế ĐƠN LẺ, nên Số tiền ký quỹ được sử dụng sẽ giống như Số tiền ký quỹ bắt buộc.

Bước 4: Tính vốn chủ

Hãy giả sử rằng giá đã thay đổi một chút có lợi cho bạn và vị thế hiện đang giao dịch ở mức hòa vốn .

Điều này có nghĩa P / L thả nổi của bạn là $ 0 .

Hãy tính Vốn chủ:

Equity = Balance + Floating Profits (or Losses)
$100 = $100 + $0

Vốn chủ trong tài khoản của bạn hiện là 100 đô la.
Công bằng

Bước 5: Tính Free Margin

Chúng ta đã biết Vốn chủ, bây giờ ta có thể tính Free Margin::

Free Margin = Equity - Used Margin
$40 = $100 - $60

Free Margin là 40 đô la.Lề miễn phí

Bước 6: Tính mức ký quỹ

Chúng ta đã biết Vốn chủ, bây giờ ta có thể tính Mức ký quỹ:

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%
167% = ($100 / 60) x 100%

Mức ký quỹ là 167% .Mức ký quỹTại thời điểm này, đây là cách số liệu tài khoản hiển thị:

Long / Short FX Pair Position Size Entry Price Current Price Margin Level Equity Used Margin Free Margin Balance Floating P/L
          $100 $100
Short EUR/USD 6,000 1.20000 1.20000 167% $100 $60 $40 $100 $0

EUR / USD tăng 80 pips!

EUR / USD tăng 80 pips và hiện đang giao dịch ở mức 1.2080. Mức gọi ký quỹHãy xem tài khoản của bạn bị ảnh hưởng như thế nào.

Used Margin

Bạn sẽ nhận thấy rằng Used Margin đã thay đổi .

Bởi vì tỷ giá hối đoái đã thay đổi, Notional Value của vị thế đã thay đổi.

Điều này đòi hỏi phải tính toán lại Số tiền ký quỹ bắt buộc.

Bất cứ khi nào có sự thay đổi về giá cho EUR / USD, Số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ thay đổi.

Với EUR / USD hiện giao dịch ở mức 1.20800  (thay vì 1.20000), hãy xem Số tiền ký quỹ cần thiết là bao nhiêu để giữ vị thế mở.

Vì tài khoản giao dịch của chúng ta có mệnh giá bằng USD, ta cần chuyển đổi giá trị của EUR sang USD để xác định Notional Value của giao dịch.

€1 = $1.2080 

€ 1.000 x 5 micro lots = € 5.000  

€5,000 = $6,040

Notional Value là $ 6.040 .

Trước đây, Notional Value là 6.000 đô la. Vì EUR / USD đã tăng, có nghĩa  EUR đã mạnh lên . Và vì tài khoản của bạn có mệnh giá bằng USD, điều này khiến Notional Value của vị thế tăng lên .

Bây giờ chúng ta có thể tính Số tiền ký quỹ bắt buộc:

Required Margin = Notional Value x Margin Requirement
$60.40 = $6,040 x .01

Lưu ý rằng vì Notional Value đã tăng , nên Số tiền ký quỹ bắt buộc cũng vậy.

Vì Yêu cầu Ký quỹ là 1% , Số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là $ 60,40 .

Trước đây, Số tiền ký quỹ bắt buộc là $ 60,00 (khi EUR / USD giao dịch ở mức 1.20000).

Used Margin được cập nhật để phản ánh các thay đổi trong Số tiền ký quỹ bắt buộc cho mỗi vị thế mở.

Trong ví dụ này, vì bạn chỉ có một vị thế mở, Số tiền ký quỹ được sử dụng sẽ bằng với Số tiền ký quỹ bắt buộc mới.

P / L thả nổi

EUR / USD đã tăng từ 1.20000 lên 1.2080 , chênh lệch 80 pips.

Vì bạn đang giao dịch micro lots, 1 pip di chuyển tương đương 0,10 đô la cho mỗi micro lot .

Vị thế của bạn là 5 micro lots, di chuyển 1 pip tương đương $ 0,5 .

Vì bạn bán EUR / USD, có nghĩa bạn có Floating Loss là 40 đô la .

Floating P/L = (Current Price - Entry Price) x 10,000 x $X/pip
 $ 40 = (1.2080 - 1.20000) x 10.000 x $ 0,5 / pip

Equity

Vốn chủ của bạn bây giờ là 60 đô la .

Equity = Balance + Floating P/L
$60 = $100 + (-$40)

Free Margin

Free Margin của bạn hiện là $ 0 .

Free Margin = Equity - Used Margin
-$0.40 = $60 - $60.40

Mức ký quỹ

Mức ký quỹ của bạn đã giảm xuống 99% .

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100% 
99% = ($60/ $60.40) x 100%

Margin Call Level khi Mức ký quỹ là 100%.

Mức ký quỹ của bạn hiện vẫn dưới 100%!

Margin Call Bear Oh Không!

Tại thời điểm này, bạn sẽ nhận được Cuộc gọi ký quỹ , đó là CẢNH BÁO.

Vị thế của bạn sẽ vẫn mở NHƯNG

Bạn sẽ KHÔNG thể mở các vị thế mới trừ khi Mức ký quỹ tăng trên 100%.

Số liệu tài khoản

Đây là cách số liệu tài khoản của bạn sẽ thể hiện

Long / Short FX Pair Position Size Entry Price Current Price Margin Level Equity Used Margin Free Margin Balance Floating P/L
          $100 $100 $100
Short EUR/USD 5,000 1.20000 1.20000 167% $100 $60 $40 $100 $0
Short EUR/USD 5,000 1.20000 1.2080 99% $60 $60.40 -$0.40 $100 -$40

EUR / USD tăng thêm 96 pips!

EUR / USD tăng thêm 96 pip và hiện đang giao dịch ở mức 1.2176 .Dừng cấp

Ký quỹ đã sử dụng

Với EUR / USD hiện giao dịch ở mức 1.21760  (thay vì 1.20800), hãy xem Số tiền ký quỹ cần thiết là bao nhiêu để giữ vị thế mở.

Vì tài khoản giao dịch của chúng ta có mệnh giá bằng USD, chúng ta cần chuyển đổi giá trị của EUR sang USD để xác định Notional Value của giao dịch.

€1 = $1.21760

€ 1.000 x 5 micro lots = € 5.000  

€5,000 = $6,088

Notional Value là $ 6.088 .

Bây giờ chúng ta có thể tính Số tiền ký quỹ bắt buộc:

Required Margin = Notional Value x Margin Requirement
$60.88 = $6,080 x .01

Lưu ý rằng vì Notional Value đã tăng, nên Số tiền ký quỹ bắt buộc cũng vậy.

Vì Yêu cầu Ký quỹ là 1% , Số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là $ 60,88 .

Trước đây, Số tiền ký quỹ bắt buộc là 60,40 đô la (khi EUR / USD được giao dịch ở mức 1.20800).

Used Margin được cập nhật để phản ánh các thay đổi trong Số tiền ký quỹ bắt buộc cho mỗi vị thế mở.

Trong ví dụ này, vì bạn chỉ có một vị thế mở, Số tiền ký quỹ được sử dụng sẽ bằng với Số tiền ký quỹ bắt buộc mới.

P / L thả nổi

EUR / USD hiện đã tăng từ 1.20000 lên 1.217600 , chênh lệch 176 pip.

Vì bạn đang giao dịch 5 micro lots, nên 1 pip di chuyển tương đương $ 0,5.

Do vị thế bán ra, có nghĩa bạn có Floating Loss $ 88 .

Floating P/L = (Current Price - Entry Price) x 10,000 x $X/pip
 - $ 88 = (1.21760 - 1.20000) x 10.000 x $ 0,5 / pip

Equity

Vốn chủ của bạn bây giờ là 12 đô la .

Equity = Balance + Floating P/L
$12 = $100 + (-$88)

Free Margin

Free Margin của bạn hiện là - $ 48,88 .

Free Margin = Equity - Used Margin
-$48.88 = $12 - $60.88

Mức ký quỹ

Mức ký quỹ của bạn đã giảm xuống 20% .

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%
20% = ($12 / $60.88) x 100%

Tại thời điểm này, Mức ký quỹ của bạn hiện ở dưới mức Stop Out Level!

Số liệu tài khoản

Đây là cách số liệu tài khoản của bạn thể hiện:

Long / Short FX Pair Position Size Entry Price Current Price Margin Level Equity Used Margin Free Margin Balance Floating P/L
          $100 $100 $100
Short EUR/USD 5,000 1.20000 1.20000 167% $100 $60 $40 $100 $0
Short EUR/USD 5,000 1.20000 1.20800 99% $60 $60.40 -$0.40 $100 -$40
Short EUR/USD 5,000 1.20000 1.21760 20% $12 $60.88 -$48.88 $100 -$88

Stop Out!

Stop Out Level khi mức ký quỹ giảm xuống 20%.

Tại thời điểm này, Margin Level đã đạt đến Stop Out Level!

Margin Call Bear Face Palm

Balance sẽ tự động thực hiện Stop Out

Có nghĩa giao dịch sẽ tự động bị đóng theo giá thị trường và hai điều sẽ xảy ra:

  1. Used Margin sẽ được “released”
  2. Floating Loss sẽ được “realized”.

Balance sẽ được cập nhật để phản ánh Realized Loss

Giờ đây, tài khoản của bạn không có vị thế mở và là “flat”, nên Free Margin, Equity, và Balance sẽ giống nhau.

Không có Margin Level hoặc Floating P/L vì không có vị thế mở.Kết quả

Hãy xem tài khoản giao dịch của bạn thay đổi như thế nào từ đầu đến cuối.

Long / Short FX Pair Position Size Entry Price Current Price Margin Level Equity Used Margin Free Margin Balance Floating P/L
          $100 $10,000 $100
Short EUR/USD 5,000 1.20000 1.20000 167% $100 $60 $40 $100 $0
Short EUR/USD 5,000 1.20000 1.20800 99% $60 $60.40 -$0.40 $100 -$40
Short EUR/USD 5,000 1.20000 1.21760 20% $12 $60.88 -$48.88 $100 -$88
          $12 $12 $12

Trước khi giao dịch, bạn có 100 đô la tiền mặt.

Bây giờ chỉ sau MỘT GIAO DỊCH DUY NHẤT, bạn còn lại 12 đô la !

Thậm chí không đủ để trả cho một tháng của Netflix!

Bạn đã mất 88% vốn của mình.

% Gain/Loss = ((Ending Balance - Starting Balance) / Starting Balance) x 100%
-88% = (($12 - $100) / $100) x 100%

Khi mà EUR / USD di chuyển chỉ 176 pips!

Di chuyển 176 pips không là gì. EUR / USD có thể dễ dàng di chuyển nhiều như vậy trong một hoặc hai ngày.

Xin chúc mừng! Bạn vừa thổi bay tài khoản của mình!

Vì số dư tài khoản của bạn quá thấp để mở bất kỳ giao dịch mới nào, tài khoản giao dịch của bạn đã chết
Số tiền ký quỹ giảm

Cuối cùng, nếu bạn thấy bài viết của mình hữu ích thì hãy like, chia sẻ cho bạn bè, comment ý kiến của bạn cho mình biết nhé. Nếu bạn yêu quý và tin tưởng CHN Team của bọn mình thì hãy đăng ký tài khoản Exness cũng như tham gia vào các group để được nhận tín hiệu miễn phí và hỗ trợ thông tin kịp thời nhé:

– Đăng ký Exness (Standard): http://bit.ly/Broker_Exness

– Nạp rút Siêu Nhanh, Tối thiểu nạp cực thấp, Đòn bẩy Vô Hạn – Hướng dẫn Exness: http://bit.ly/Exness_Huong_dan

- Hướng dẫn nạp rút: http://bit.ly/Exness_Nạp_Rút

– Link cho người ở nước ngoài (Standard): https://bit.ly/Broker_Exness_asia

– CHN Group Chat Telegram: https://t.me/CHNGroupFx

– Nhóm Tín Hiệu Telegram: https://t.me/CHN_Signal

– CHN Group Chat ở nước ngoài: https://t.me/CHNGroupFx_2

Cảm ơn các bạn ??
Hẹn gặp lại ở các bài tiếp theo

Đánh giá: 0/5 (0 lượt)

Chưa có bình luận


Sàn Forex CHN Dùng

Bài viết mới nhất

Bạn sẽ đến 1 giai đoạn nào đó mà bạn sẽ không còn quá lo sợ thị trường hay những thua lỗ nữa, đó là khi bạn đã tự tin với kiến thức, kinh nghiệm của mình khi cho ra những khoản lợi nhuận liên tục. Bây giờ, bạn muốn đưa giao dịch của mình lên một tầm cao mới, nhưng dường như bạn không thể cải thiện khả năng sinh lời của mình.

Tin tức luôn đóng 1 vai trò quan trọng khi quyết định sự biến động của thị trường ngoại hối. Những sự kiện, tin tức như về lạm phát, chính sách tiền tệ, nonfarm, … hay những công bố, quyết định của cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ. Có thể bạn đã biết rằng FED là 1 trong những tổ chức tài chính quyền lực nhất thế giới. Những tin tức, hay 1 công bố, quyết định nào đó được đưa ra từ FED đều có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường kinh tế và tài chính toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Trong bài viết này mình hướng dẫn các bạn cách nhận tín hiệu Forex trên điện thoại. CHN Team sẽ gửi tín hiệu Forex cho bạn thông qua điện thoại
Tâm lý trong giao dịch Forex quan trọng như thế nào?
Bill Williams là một nhà kinh doanh và phân tích nổi tiếng với hơn 40 năm kinh nghiệm giao dịch. Ông có đóng góp lớn vào sự phát triển của lý thuyết dự báo.
Charles Down - người sáng lập ra Wall Street Journal - đã phát triển một nhóm gồm 6 yếu tố tạo thành nền tảng của phân tích kỹ thuật hiện đại.
Lợi nhuận thu được trên thị trường Ngoại hối là phần thưởng cho việc gánh chịu rủi ro; và mức độ của nó sẽ tương đương với mức độ rủi ro khi đầu tư Forex

KIẾN THỨC

Xem thêm

Your Plugin chat code